Zandmotor: succesvolle aanjager voor innovatief kustonderhoud

Gepubliceerd op 14 september 2016Gedeputeerde Rik Janssen opende op 14 september 2016 samen met directeur-generaal Peter Heij van het ministerie van IenM het tweedaagse internationale symposium over de Zandmotor. Op 14 september 2016 zijn de eerste resultaten van 5 jaar onderzoek naar de Zandmotor gepresenteerd.

Rik Janssen: ”Ik ben trots op dit aansprekende stuk Hollands glorie voor de Hollandse kust. De Zandmotor vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe wij de problemen 1 stap voor blijven. De bijdrage van dit project aan kennisontwikkeling en innovatie en de internationale belangstelling daarvoor wordt door dit congres onderstreept. Samen met Rijkswaterstaat blijven wij actief om de ontwikkelde kennis over bouwen met de natuur internationaal onder de aandacht te brengen en zo het exportpotentieel van de Zandmotor maximaal te benutten.”

Internationaal symposium

5 jaar na de aanleg van de Zandmotor zijn tijdens het internationale symposium: The Sand Motor: Five years of Building with Nature de resultaten van de eerste grote evaluatie bekend gemaakt. De resultaten zijn positief. Het project de Zandmotor is 5 jaar geleden gestart vanuit 3 behoeften:

  • behoefte aan extra zand om de kust te onderhouden
  • behoefte aan meer ruimte voor natuur en recreatiegebied
  • behoefte aan kennisontwikkeling voor kustbeleid

De resultaten laten zien dat in deze behoeften wordt voorzien en op sommige gebieden zelfs boven verwachting.

Op 15 september 2016 is er op de Zandmotor een voor iedereen toegankelijk programma (veldlessen, excursies, proeverij).


congres-zandmotor-rik-janssen

Openingswoord gedeputeerde Rik Janssen tijdens het internationale symposium over de Zandmotor

Video 2- daags Congres

Volg LandschapZH op Twitter