Curriculum Vitae
R.A. (Rik) Janssen (mr.)

Persoonlijke gegevens

 • Geboren: 30 december 1957
 • Burgerlijke staat: samenwonend

Opleidingen

 • 2003-2009 Nederlands Recht (cum laude), Open Universiteit
 • 1976-1978 Atheneum-a, Christelijk Lyceum Apeldoorn
 • 1970-1976 Havo-, Christelijk Lyceum Apeldoorn

Functies

 • 2011-heden lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 • Januari 2011-april 2011 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 2007-2011 Beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1998-2007 Arbeidsongeschikt door ongeval
 • 1995-1998 Zelfstandig ondernemer
 • 1988-1995 Diverse functies in de horeca
 • 1981-1982 Medewerker Steinberger Kurhaus Hotel

Nevenfuncties

Als gedeputeerde (qualitate qua)

 • april 2011-heden Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur DCMR (onbezoldigd)
 • juli 2011-heden Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (onbezoldigd)
 • november 2012-heden Vicevoorzitter dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (onbezoldigd)
 • januari 2012-heden Lid dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland (onbezoldigd)
 • augustus 2012-heden Lid dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden (onbezoldigd)
 • april 2011-heden Lid bestuurlijke adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (onbezoldigd)
 • april 2013-heden Lid IPO delegatie Bestuurlijk Omgevingsberaad (onbezoldigd)
 • december 2013-heden Lid Strategische Milieu Kamer (namens IPO) (onbezoldigd)
 • juni 2015-heden bestuurslid IPO, portefeuille Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (onbezoldigd)
 • juni 2015-heden Lid bestuurlijke adviescommissie Cultuur
 • juni 2015-heden Lid bestuurlijke adviescommissie DROW
 • juni 2016-heden Lid European Innovation Platform on Water

Privé (non-qualitate qua)

Geen

Eerdere nevenfuncties

Geen