Nevenactiviteiten Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP)Nevenfuncties

Economie

 • 2019     Voorzitter Bestuurlijk overleg Economie Zuid-Holland (BOEZD)
 • 2019     Lid preasidium en bestuurcommissie economisch vestigingsklimaat (BCEV)
 • 2019     Lid bestuurscommissie economisch vestigigngsklimaat MRDH
 • 2019     Lid bestuurlijke werkgroep Human Capital EBZ
 • 2019     Lid bestuurlijk platform visserij
 • 2019     Lid bestuurlijk overleg Schieoevers

Cultuur en Erfgoed

 • 2020     Lid bestuurlijk Platform Kinderdijk
 • 2019     Lid bestuurlijk overleg landsdeel West – ministerie OCW
 • 2019     Lid + roulerend voorzitter Limes Stuurgroep en Limes bestuurlijk overleg (onderdeel van Nederlandse Limes Samenwerking = NLS)
 • 2019     Voorzitter Bestuurlijk overleg Erfgoedhuis
 • 2019     Vz Intervisieoverleg voorzitters erfgoedlijnen
 • 2019     Lid IPO BAC Cultuur

Luchtvaart

 • 2019     Lid Cluster Zuid-West v/d Omgevingsraad Schiphol
 • 2019     Lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • 2019     Voorzitter Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR)
 • 2019     Lid Omgevingsraad Schiphol regioforum (voorheen: CROS)
 • 2019     Lid Omgevingsraad Schiphol College van Advies (voorheen: Alderstafel)

Grondzaken

 • 2019     Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Grondbank RZG Zuidplas

Algemeen

 • 2019     Lid interprovinciaal bestuurlijk overleg Groene Hart