Juli 2017Gedeputeerde Staten vergaderen op 4 juli 2017. Hierna is het zomerreces tot 22 augustus 2017.

U kunt hieronder de agenda en besluitenlijst inzien en downloaden.