Juli 2018Gedeputeerde Staten vergaderen op 3 en 10 juli 2018. Het zomerreces start op 14 juli en duurt tot en met 26 augustus 2018.

De agenda's en besluitenlijsten kunt u hier inzien of downloaden.