Hoofdlijnenakkoord
We investeren flink in een nieuwe kennisintensieve economie, schone energie en groen. De lasten voor inwoners en bedrijven in Zuid-Holland gaan naar beneden. Zo wordt Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker voor minder geld.

We nodigen inwoners, mede-overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers van harte uit om samen Zuid-Holland verder vorm te geven.
Een provincie die nationaal en internationaal uitblinkt en de toon zet in het bedenken van oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Een provincie waar talent en denkkracht worden benut, innovatie wordt gestimuleerd en ondernemingszin wordt beloond. Een provincie die wij samen vernieuwen.

Hoofdlijnen van de Hoofdlijnen

 1. Voor inwoners en transporteurs betere mogelijkheden om
  vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water,
  met openbaar vervoer en de fiets.
 2. Een energiefonds voor herbruikbare en schone energie
  uit zon, wind, waterkracht, aard- en restwarmte, biomassa.
  Transitie naar meer voorzien in eigen energiebehoefte.
 3. Met kennis en innovatie toewerken naar een nieuwe economie.
  Innovatiepotentieel beter benutten. Goed voor economische
  ontwikkeling en werkgelegenheid. Zuid-Holland op de kaart.
 4. Slim gebruik maken van ruimte die er is voor woningen,
  kantoren, bedrijven en winkels. Leegstand tegengaan door
  ruimte te bieden aan hergebruik en functieverandering.
 5. Bevorderen van groen, diversiteit aan planten en dieren
  en behoud cultureel erfgoed. Voor duurzaam agrarisch
  ondernemen en wandelen, fietsen en recreëren.

1 jaar GS-college Zuid-Holland in beeld

Video 'Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker'

Een oproep aan iedereen om de provincie met elkaar slimmer, schoner en sterker te maken!