Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019-2023




Goederenvervoer over water en weg

Het coalitieakkoord Zuid‑Holland voor de periode 2019 ‑ 2023 is tot stand gekomen met het belang van alle Zuid‑Hollanders voorop, of zij nu wonen in dorpen of steden. In een provincie met een rijk geschakeerde bevolking, bruisende cultuur en traditionele waarden. Voor ons gaat het in de politiek over mensen. We staan midden in de samenleving en maken samen met alle betrokkenen Zuid‑Holland beter. Elke dag.


Samen werken aan Zuid-Holland

Tulpenveld Lisse landingspagina

Samen geven we vorm aan de identiteit van Zuid‑Holland: veelzijdig, inclusief en vernieuwend. We hebben een duidelijk beeld van waar we heen willen. We nodigen inwoners, mede‑overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit om met ons de handen uit de mouwen te steken.

Bereikbaar Zuid-Holland

Fietsen op Snelbinder landingspagina

Zuid‑Holland is de toegangspoort van Europa en de best bereikbare regio van Europa. We danken een groot deel van onze welvaart aan deze bijzondere positie.

Schone energie voor iedereen

Schone energie voor iedereen

Energie is voor Zuid‑Holland belangrijk. Met veel industrie, de glastuinbouw en onze dichtbevolkte provincie behoren we tot één van de meest energie‑ intensieve regio’s van Europa. We hebben altijd op innovatieve manieren in onze energiebehoefte voorzien. Of dat nu de wereldberoemde windmolens zijn of het petrochemische cluster in de Rotterdamse haven.

Een concurrerend Zuid‑Holland

Een concurrerend Zuid-Holland

Zuid‑Holland herbergt het grootste Haven Industrieel Complex van
Europa, met een sterk proces‑ en petrochemisch, logistiek en maritiem cluster. In de directe nabijheid van dit complex bevindt zich het grootste glastuinbouwcluster van de wereld: een belangrijke speler in de wereldwijde voedingsketen.

Versterken natuur in Zuid‑Holland

Versterken natuur in Zuid-Holland

De combinatie van het kenmerkende kust‑, veenweide‑ en rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt onze provincie veelzijdig en uniek. Een typisch Hollands landschap met koeien in de wei en met belangrijke leefgebieden voor plant‑ en diersoorten.

Sterke steden en dorpen in Zuid‑Holland

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Zuid‑Holland is een strategisch gelegen delta die altijd mensen heeft aangetrokken. Langs de waterwegen zijn krachtige handelssteden en dorpen ontstaan met elk een uniek profiel. Onze steden zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen en ideeën. Stad en land raken steeds sterker met elkaar verbonden. Ons landelijke gebied met zijn dorpen is meer dan ooit een proeftuin voor nieuwe oplossingen op terreinen als klimaat, energie en voedsel. Onze regio trekt kenniswerkers, bedrijven, toeristen en studenten van over de hele wereld. In onze provincie vind je dan ook aantrekkelijke en leefbare steden en dorpen met een eigen identiteit waar iedereen zich thuis kan voelen.

Gezond en veilig Zuid‑Holland

Gezond en veilig Zuid-Holland

Gezondheid is een groot goed. De leefomgeving heeft een grote invloed op onze gezondheid, via factoren als luchtkwaliteit, geluidshinder en inrichting van de openbare ruimte.

Financiën en organisatie

Provinciale organisatie

We hebben een ambitieus programma. De begroting biedt ruimte voor het realiseren van veel van deze ambities, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is een solide financieel beleid voor de lange termijn waarbij de lasten voor onze inwoners niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk en inkomsten en uitgaven meerjarig structureel in evenwicht zijn.

Dit doet de provincie

Wat doet de provincie nou eigenlijk en waar werken we aan? Het antwoord op die vragen vind je grotendeels terug in het boekje Dit doet de provincie Zuid-Holland.