Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019-2023
Goederenvervoer over water en weg

Wij kiezen voor een gezonde en groene economie, waar iedereen meedoet. Voor een bereikbaar Zuid-Holland waarbij verkeers- en waterveiligheid voorop staan. Voor een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid. Wij willen een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruitgaat. Waarin we cultuurhistorie behouden en de beleving daarvan stimuleren. In het coalitieakkoord 2019-2023 (pdf, 6.1 MB) lees je wat onze ambities zijn en voor welke uitdagingen we staan. En in dit boekje (pdf, 2.3 MB) geven we een klein doorkijkje.


Samen werken aan Zuid-Holland

Tulpenveld Lisse landingspagina

Inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium betrekken bij besluiten.

Bereikbaar Zuid-Holland

Fietsen op Snelbinder landingspagina

Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor.

Schone energie voor iedereen

Schone energie voor iedereen

Op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar voor iedereen.

Een concurrerend Zuid‑Holland

Een concurrerend Zuid-Holland

Diversiteit: de economische kracht van de provincie Zuid-Holland.

Versterken natuur in Zuid‑Holland

Versterken natuur in Zuid-Holland

Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Sterke steden en dorpen in Zuid‑Holland

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Versnellen van de woningbouw met behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteit.

Gezond en veilig Zuid‑Holland

Gezond en veilig Zuid-Holland

Beschermen en bevorderen van een gezonde, veilige leefomgeving.

Financiën en organisatie

Provinciale organisatie

Samen werken wij aan een duurzame bedrijfsvoering van het provinciehuis, passend bij onze ambities voor Zuid-Holland.