Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019-2023Goederenvervoer over water en weg

Wij kiezen voor een gezonde en groene economie, waar iedereen meedoet. Voor een bereikbaar Zuid-Holland waarbij verkeers- en waterveiligheid voorop staan. Voor een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid. Wij willen een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruitgaat. Waarin we cultuurhistorie behouden en de beleving daarvan stimuleren. In het coalitieakkoord 2019-2023 (pdf, 6.1 MB) lees je wat onze ambities zijn en voor welke uitdagingen we staan. En in dit boekje (pdf, 2.3 MB) geven we een klein doorkijkje.

Terugkoppeling Zuid-Holland Ontmoet!

'Samen werken aan Zuid-Holland'. Dat is de titel van het eerste hoofdstuk van het Zuid-Hollandse Coalitieakkoord. Met het motto 'jij mag het zeggen' nodigde de provincie betrokkenen uit om suggesties en adviezen te geven op het Coalitieakkoord om samen onze provincie elke dag beter te maken.

We hebben veel suggesties mogen ontvangen, dank daarvoor! Benieuwd? Lees de terugkoppeling (pdf, 1.4 MB).


Samen werken aan Zuid-Holland

Tulpenveld Lisse landingspagina

Inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium betrekken bij besluiten.

Bereikbaar Zuid-Holland

Fietsen op Snelbinder landingspagina

Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor.

Schone energie voor iedereen

Schone energie voor iedereen

Op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar voor iedereen .

Een concurrerend Zuid‑Holland

Een concurrerend Zuid-Holland

Diversiteit: de economische kracht van de provincie Zuid-Holland.

Versterken natuur in Zuid‑Holland

Versterken natuur in Zuid-Holland

Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Sterke steden en dorpen in Zuid‑Holland

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Versnellen van de woningbouw met behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteit.

Gezond en veilig Zuid‑Holland

Gezond en veilig Zuid-Holland

Beschermen en bevorderen van een gezonde, veilige leefomgeving.

Financiën en organisatie

Provinciale organisatie

Samen werken wij aan een duurzame bedrijfsvoering van het provinciehuis, passend bij onze ambities voor Zuid-Holland.

Jij mag het zeggen

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor! Want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Mocht je nog jouw inbreng willen geven, kan dat op elk gewenst moment.

Vriendelijke groet,

(v.l.n.r.)

Hennie Koek, Meindert Stolk, Anne Koning, Berend Potjer, Jaap Smit, Jeannette Baljeu, Willy de Zoete en Frederik Zevenbergen

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/

College van GS