Bereikbaar Zuid-Holland
goederenvervoer_over_water

Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor.

Iedereen wil snel van A naar B kunnen reizen. Of je nu naar school gaat of naar je werk, goederen moet bezorgen of een bezoek brengt aan vrienden. En of je nu met de bus, de (vracht)auto, fiets of lopend gaat, of een combinatie daarvan. Het nog beter bereikbaar maken van Zuid-Holland is dan ook een belangrijke taak. Door het aanleggen van wegen en fiets- en wandelpaden bijvoorbeeld. Of door te investeren in goed openbaar vervoer. Maar vooral ook door ervoor te zorgen dat alles goed onderhouden is en op elkaar aansluit. Wij willen dat iedereen in Zuid-Holland, op de manier waarvoor hij of zij kiest, een snelle en veilige reis van deur tot deur kan maken. Het liefst op een zo duurzaam mogelijke wijze.

Onze uitdaging

Tegelijkertijd wordt het ook steeds drukker in Zuid-Holland. De economie groeit, het aantal inwoners stijgt en er komen steeds meer files bij op de weg, zelfs op de fietspaden. Ook in trein, tram en bus wordt het steeds drukker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens gehad over al het goederenvervoer over land én water. De toenemende drukte heeft effect op de veiligheid, gezondheid en leefomgeving in Zuid-Holland. Wij zien het als ons doel om mobiliteit zo veilig en duurzaam mogelijk te maken. Veilig, omdat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is. En duurzaam, omdat we ook denken aan de gezondheid van de reizigers, onze inwoners en het klimaat door in te zetten op schone(re) manieren van vervoer. Want het kan altijd nog beter.


Jij mag het zeggen

College van Gedeputeerde Staten

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor!  Heb jij nog suggesties om onze ambitie 'Bereikbaar Zuid-Holland' aan te scherpen? Jij mag het zeggen, want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Je kunt jouw inbreng geven op elk gewenst moment.

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/