Een concurrerend Zuid-Hollandeen_concurrerend_zuid-holland

Diversiteit: de economische kracht van de provincie Zuid-Holland.

Wij geloven, zeker als het om onze economie gaat, in de meerwaarde van kruisbestuiving tussen kennis en ervaring, tussen onderzoek en praktijk. En dat treft, want hier in Zuid-Holland vind je het allemaal. Van een wereldhaven in Rotterdam tot aan de Space Campus in Noordwijk. Van het grootste glastuinbouwcluster van de wereld tot aan het Bio Science Park in Leiden. Om trots op te zijn: Zuid-Holland staat wat dat betreft internationaal op de kaart. Ook als het om toerisme gaat, nog zo’n belangrijk onderdeel van de Zuid-Hollandse economie. Onze provincie heeft dan ook genoeg te bieden: kunst, cultuur, prachtige erfgoedlijnen en gevarieerde landschappen.

Onze uitdaging

Als het gaat om onze economie, dan komen er heel veel uitdagingen op ons af. Zo zijn we er inmiddels allemaal aan gewend geraakt om veel dingen digitaal te doen. Dat gaat zich verder uitbreiden en (digitale) technologie zal ook steeds meer invloed hebben op de manier waarop we werken en mensen opleiden. Sowieso een heel belangrijk punt: een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis die komende jaren Zuid-Holland nog beter kan maken. Op alle niveaus, want wij vinden dat er voor iedereen passend werk te vinden moet zijn. Daarnaast hebben we nog volop andere uitdagingen. Zoals de wens om onze afvalstromen zoveel mogelijk terug te dringen, het liefst tot helemaal nul. Circulair dus. En hoe zorgen we voor meer toerisme, maar ook voor een goede spreiding hiervan? Om concurrerend te blijven is het belangrijk dat we steeds weer snel op deze én andere ontwikkelingen inspelen.


Jij mag het zeggen

College van Gedeputeerde Staten

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor! Heb jij suggesties om onze ambitie 'Concurrerend Zuid-Holland' aan te scherpen? Jij mag het zeggen, want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Je kunt jouw inbreng geven op elk gewenst moment.

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/