Financiën en organisatieprovinciehuis_financien_en_organisatie

Samen werken wij aan een duurzame bedrijfsvoering van het provinciehuis, passend bij onze ambities voor Zuid-Holland.

Financiën

Om onze ambities te realiseren is natuurlijk geld nodig. Daarvoor hebben we een begroting opgesteld, waarin we ruimte houden om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe ambities. Maar we houden ook rekening met tegenvallers. Want je weet niet altíjd hoe het loopt. Maar we zorgen er altijd voor dat ons huishoudboekje op orde is.

Organisatie

De wereld ontwikkelt door. En wij dus ook. Op het gebied van digitalisering, circulariteit, inclusiviteit en innovatie. Want wij willen een toekomstbestendige en wendbare organisatie zijn en het goede voorbeeld geven aan gemeenten, samenwerkingspartners en aan inwoners. De manier waarop wij aan onze ambities werken, past hierbij; maatschappelijk betrokken, opgavegericht, datagedreven, kostenbewust en innovatief.


Jij mag het zeggen

College van Gedeputeerde Staten

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor! Want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Mocht je nog jouw inbreng willen geven, kan dat op elk gewenst moment.

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/