Gezond en veilig Zuid-Hollandruiterpaden

Beschermen en bevorderen van een gezonde, veilige leefomgeving.

Een goede gezondheid is meer waard dan wat ook, dat zal vrijwel iedereen met ons eens zijn. Dus als we daar als provincie iets aan kunnen bijdragen, dan doen we dat.

Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bedrijven in onze provincie zo min mogelijk gevaarlijke stoffen uitstoten. Zo beschermen wij onze inwoners tegen bodem- en luchtvervuiling, geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s.

We zorgen er ook voor dat er ook in steden voldoende groen is om buiten te bewegen. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap; groen vangt ook regenwater op en zorgt voor verkoeling bij extreme hitte. Want het zal niemand ontgaan zijn dat het klimaat verandert: we krijgen steeds meer met extreem weer te maken. Dan kun je maar beter voorbereid zijn. Bijvoorbeeld bij het bouwen van nieuwe woningen. Wel zo veilig.

Onze uitdaging

In Zuid-Holland wonen en werken veruit de meeste mensen ten opzichte van de rest van het land. En net als in de rest van Nederland hebben wij ook een uitdaging op het gebied van gezondheid. De gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners groeien. Vooral in kwetsbare wijken waar weinig tot geen groen is. Sport en bewegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Door te zorgen voor fiets- en wandel - netwerken en voldoende groen, willen we dan ook mensen stimuleren ‘om de hoek’ te bewegen, sporten of juist lekker ontspannen.

Het weer dat verandert en steeds extremer wordt, brengt onze gezondheid en veiligheid ook in het geding. Daarom willen we ons beter voorbereiden op zaken als hittestress tijdens hete dagen. Of wateroverlast na hevige stortbuien. Als het gaat om bedrijven, dan dringen we niet alleen de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug; we willen ook alle risico’s van de stoffen die vrijkomen vooraf helder in beeld hebben. Zodat duidelijk is wat bedrijven mogen en aan welke regels moet worden voldaan.


Jij mag het zeggen

College van Gedeputeerde Staten

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor! Heb jij suggesties om onze ambitie 'Gezond en veilig Zuid-Holland' aan te scherpen? Jij mag het zeggen, want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Je kunt jouw inbreng geven op elk gewenst moment.

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/