Samen werken aan Zuid-Hollandsamen_werken_aan_zuid-holland

Inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium betrekken bij besluiten.

Zuid-Holland is een provincie om trots op te zijn. Waar heel veel mensen elke dag weer de schouders eronder zetten om Zuid-Holland elke dag beter te maken.

Ja, Zuid-Holland is prachtig en heeft alles in zich. Van een bruisende economie tot prachtige natuurgebieden. En wij geloven dat het nog beter kan, zeker met alle uitdagingen waarvoor we staan. En daar zetten we ons dan ook voor in. Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Sterker nog, dat willen we ook helemaal niet.

Onze uitdaging

De vraagstukken waarvoor we staan zijn behoorlijk ingewikkeld. Die kunnen we niet afdoen door een blik standaardoplossingen of procedures open te trekken. Nee, die vragen steeds vaker om maatwerk. En we hebben inwoners, gemeenten, organisaties en bedrijven hard nodig om ervoor te zorgen dat dat maatwerk ook past.

Ook wel participatie genoemd: anderen betrekken bij ons werk. Want politiek gaat voor ons over mensen. En ook al snappen we dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen, we willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken. Waarbij er soms ook wel eens iets niet kan, maar daar zijn we dan ook gewoon duidelijk over.


Jij mag het zeggen

College van Gedeputeerde Staten

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor! Heb jij nog suggesties om onze ambitie 'Samen werken aan Zuid-Holland' aan te scherpen? Jij mag het zeggen, want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Je kunt jouw inbreng geven op elk gewenst moment.

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/.