Schone energie voor iedereenschone_energie_voor_iedereen

Op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar voor iedereen.

Van onze wereldberoemde windmolens tot aan de chemie in de Rotterdamse haven; in Zuid-Holland voorzien we op innovatieve manieren in onze behoefte aan energie. Dat hebben we altijd al gedaan en dat zullen we blijven doen. Dat moet ook, want energie is voor Zuid-Holland heel belangrijk; we kunnen niet zonder. Je zou kunnen zeggen dat we grootverbruikers zijn. Niet alleen omdat in onze provincie de meeste mensen wonen, maar ook door de aanwezige industrie en glastuinbouw. Daarom maken we de overstap van vervuilende naar schone energie. Want we willen graag onze welvaart behouden maar ook een gezonde leefomgeving met schone lucht. Bovendien hebben we in het klimaatakkoord afgesproken dat we de CO2-uitstoot gaan verminderen. Een voordeel is ook dat we baas worden over eigen energie en minder afhankelijk worden van olie en gas uit verre landen.

Onze uitdaging

Zuid-Holland heeft veel wind en zon, maar ook andere energiebronnen als aardwarmte. Belangrijk is te zorgen dat bedrijven en inwoners die energie altijd kunnen gebruiken waar en wanneer dat nodig is. En dat schone energie voor mensen met elke portemonnee bereikbaar is. Hieraan werken we de komende jaren samen met onze partners in de provincie. Daarbij hebben we ook oog voor de behoefte aan voldoende, goed opgeleide vakmensen. Ons doel: een stabiel energienetwerk dat schone elektriciteit en warmte levert voor iedereen. Als het gaat om het besparen van energie, geven wij als provincie graag het goede voorbeeld. Iets dat ook geldt voor het benutten van kansen om energie op te wekken of mogelijkheden om CO2-uitstoot te verminderen. Daarom worden onze eigen projecten, gebouwen en wegen zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd en onderhouden. Gemeenten die ernaar streven om energieneutraal te worden, willen we graag ondersteunen. Omdat iedere regio haar eigen behoeften, kansen en kenmerken heeft, vraagt dit van ons om maatwerk.


Jij mag het zeggen

College van Gedeputeerde Staten

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor! Heb jij nog suggesties om onze ambitie 'Schone energie voor iedereen' aan te scherpen? Jij mag het zeggen, want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Je kunt jouw inbreng geven op elk gewenst moment.

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/