Versterken natuur in Zuid-Holland
versterken_natuur_in_zuid-holland_landingspagina

Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Veenweidegebieden, een uitgestrekte kust, weilanden met koeien en een landschap met brede en smalle rivieren. Dit vind je allemaal in Zuid-Holland. Dat maakt onze provincie veelzijdig én uniek en dat is voor veel mensen dé reden om zich in Zuid-Holland te vestigen of onze provincie te bezoeken.

Onze uitdaging

Ons prachtige landschap met al zijn water, bomen, planten- en diersoorten staat onder druk. Niet alleen door de klimaatverandering; ook doordat er steeds meer mensen bijkomen. En we te veel stikstof uitstoten. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Aan ons de taak om daarin een goed evenwicht te vinden.

Samen met kennisinstellingen en andere organisaties werken we eraan om onze kwetsbare natuur (en de kennis hierover) te beschermen en versterken. Ook tegen stikstof. Met de maatregelen die we hiervoor treffen willen we de natuur beschermen en toekomst bieden aan bedrijven, bouwers en boeren.

Over de boeren gesproken: ons typisch Hollandse open landschap met veel water en weilanden, danken we veelal aan hen. Zij hebben te maken met zaken als klimaatverandering, bodemdaling, de roep om verduurzaming en internationale concurrentie. Kortom: zij hebben het allesbehalve makkelijk. We gaan met hen en betrokken partijen in gesprek over de toekomst van Zuid-Holland, waarbij we samen vernieuwende ideeën, oplossingen en verdienmodellen onderzoeken. Om zo gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen mogelijk te maken. Met natuurlijk een mooi landschap om van te genieten.


Jij mag het zeggen

College van Gedeputeerde Staten

We hebben meer dan 600 suggesties mogen ontvangen om onze ambities verder aan te scherpen voor de komende jaren. Dank daarvoor! Heb jij suggesties om onze ambitie 'Versterken natuur in Zuid-Holland' aan te scherpen? Jij mag het zeggen, want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Je kunt jouw inbreng geven op elk gewenst moment.

Jij mag het zeggen: https://www.zuid-holland.nl/contact/