CijferwijzerIn de cijferwijzer Bevolking & Wonen staan actuele cijfers over bevolking, migratie en wonen in Zuid-Holland. Het informatiesysteem bevat ruim duizend onderwerpen die u eenvoudig naar eigen voorkeur kunt combineren en vormgeven.

Grafieken en kaarten

Wilt u een grafiek van het aantal nieuwbouw woningen per jaar in een regio? Of migratiestromen binnen Zuid-Holland? Misschien wilt u een kaartje met de groei van de bevolking in Zuid-Hollandse gemeenten? Deze gegevens zijn met behulp van de Cijferwijzer gemakkelijk op te vragen, zelf te bewerken en te gebruiken in presentaties of nota's.

Rapporten

U kunt ook kiezen voor een rapport waarin tabellen, grafieken en kaarten over een specifiek onderwerp al zijn opgenomen. In de Cijferwijzer vindt u een digitale versie van de Monitor Wonen.