Verordening ruimte 2014 GIS downloadsOp deze pagina kunt u objecten van de kaarten uit de Verordening ruimte 2014 downloaden. Voor de downloads wordt gebruikgemaakt van de GIS-services van ruimtelijkeplannen.nl. De WFS-service levert GML-bestanden die met moderne GIS-software te openen zijn.

Overige beschikbare kaartobjecten van:

Kaart 1 Kantoren

Kaart 2 Detailhandel

Kaart 3 Teeltgebieden

Kaart 4 Provinciale vaarwegen

Kaart 5 Recreatieve vaarwegen

Kaart 6 Veiligheidszonering Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas

Kaart 7 Beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit

Kaart 8 Ecologische hoofdstructuur

Kaart 9 Cultureel erfgoed

Kaart 10 Windenergie

Kaart 11 Waterveiligheid

Kaart 12 Archeologie

Kaart 13 20 Ke-contour Schiphol

Kaart 14 Duurzame verstedelijking, bebouwing en bedrijven (provinciaal grondgebied)