Kennis Zuid-Holland
Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren. Door uitwisseling van kennis inspireren we elkaar: provincie, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties. Samen maken we de toekomst van Zuid-Holland.

Over ons

Wij zijn een team van enthousiaste professionals, steeds op zoek naar nieuwe strategische kennis en mogelijkheden om deze toe te passen in (toekomstig) beleid. Laat ons weten wat u van onze activiteiten, trends en onderzoeken vindt, wat u nog meer zou willen weten en mail ons via .

Direct naar:

Onze missie

Kennis Zuid-Holland signaleert, produceert en agendeert nieuwe kennis en inzichten en inspireert professionals om deze kennis toe te passen in Zuid-Holland. We zijn toekomstgericht. Kennis Zuid-Holland ondersteunt, verbindt en organiseert de toegang tot strategische kennis. Dit gebeurt door deze kennis te ontwikkelen, uit te wisselen en te borgen. Kennis Zuid-Holland organiseert de ontmoeting en geeft een gezicht aan de kennisfunctie van de provincie. Het is hiermee aanspreekpunt voor partners binnen en buiten de organisatie.

Onze visie

Kennis Zuid-Holland is een netwerk waar kennis stroomt. Van gebruiker tot maker en van professional tot bestuurder. (Nieuwe) kennis is digitaal en fysiek vindbaar. We maken gebruik van innovatieve en creatieve instrumenten. Op die manier kunnen we betere (evidence-based) beslissingen maken en is de organisatie adaptief en wendbaar.