Kennis Zuid-HollandKennis Zuid-Holland helpt beleidsmakers en onderzoekers bij de uitdagingen van de toekomst. Kennis Zuid-Holland onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en trends en zet deze op de agenda. Of het nou gaat om kennis over nieuwe technologieën, de invloed van corona of de opwarming van de aarde.

Wie zijn wij?

Kennis Zuid-Holland is een netwerk van strategische kennisprojecten binnen de provincie Zuid-Holland die elkaar aanvullen en inspireren. Deze teams werken samen aan één kennisprogramma van trends, onderzoeken en debat.

Wat doen wij?

Kennis Zuid-Holland vindt en onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen (trends) en zet deze op de agenda. Wij werken samen met partners, zoals onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Met vernieuwende hulpmiddelen, zoals de Trendcheck en kennisnetwerken ondersteunen wij het beleid van de toekomst.

Waar gaan we naar toe?

Het Kennis Zuid-Holland-netwerk is altijd in ontwikkeling. Wij ontwerpen nieuwe hulpmiddelen. Hou deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Contact

Hebt u vragen of ideeën? Neem contact met ons op via

Trends

De provincie Zuid-Holland brengt maatschappelijke trends in kaart. Hierbij kijken we naar ontwikkelingen zoals klimaatverandering, circulaire economie en vergrijzing. Inzicht in deze trends is belangrijk om goed beleid te maken. We hebben 3 hulpmiddelen gemaakt voor beleidsmakers:

TrendSignaal

Het TrendSignaal is een overzicht van trends die Zuid-Holland raken. Deze trends zijn verdeeld in de categorieën: Earth, Man-made & Society.

TrendCheck

De TrendCheck is een spel waarin beleidsmakers trends in kaart brengen en onderzoeken hoe belangrijk deze zijn voor hun opgave. Voor meer informatie, neem contact op met

Trends Nieuwsbrief

De maandelijkse nieuwsbrief geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeken die relevant zijn voor uw werk. U kunt zich aanmelden voor de Trends Nieuwsbrief.

Onderzoek

Kennis Zuid-Holland initieert en verzamelt langetermijn en sectordoorsnijdend onderzoek. Hiermee wil de provincie beter onderbouwde beslissingen nemen.

ToekomstAgenda

In de jaarlijkse ToekomstAgenda staan de onderzoeken op thema's waarvan we verwachten dat ze grote maatschappelijke impact hebben. Denk aan de toekomst van ons voedsel, aan eenzaamheid en aan kunstmatige intelligentie.

Beleidsinformatie Maatschappelijke Ontwikkelingen (BMO)

De onderzoeken van BMO gaan over de sociale, economische en demografische context van een maatschappelijk thema. Denk bijvoorbeeld aan de vraag bij welke bevolkingsgroepen in Zuid-Holland eenzaamheid het meeste voorkomt.

Verkenningen omgevingsbeleid

Deze verkenningen helpen Provinciale Staten te bepalen waar zij het beste hun geld kunnen uitgeven.

Ontmoeting

Kennis Zuid-Holland organiseert bijeenkomsten met partners om te debatteren over de toekomst van maatschappelijke thema's.

Plein1

Tijdens de evenementen van Plein1 staan we stil bij maatschappelijke ontwikkelingen. We debatteren hierover met geïnteresseerden uit Zuid-Holland. Deze bijeenkomsten sluiten aan op provinciale thema’s als circulaire economie of verduurzaming van de binnenvaart.

Festival van de Toekomst

Het Festival van de Toekomst vindt plaats op 11 februari 2021. De provincie brengt hier beleidsmakers, kunstenaars, ondernemers en wetenschappers samen om kennis te delen over de nieuwste innovaties in Zuid-Holland.

Samenwerking met kennis- en onderzoeksinstellingen

De provincie Zuid-Holland ondersteunt samenwerking met kennis- en onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten. Op deze manier wil de provincie zaken als energietransitie, digitalisering en de overgang naar circulaire economie aanpakken. Zie deze infographic voor meer informatie.