Bijlage 1: Overzicht Kennis Zuid-HollandDe ToekomstAgenda is een van de instrumenten van Kennis Zuid-Holland. De programmering van de ToekomstAgenda vindt plaats binnen deze provinciale opgave. Verschillende teams werken binnen de opgave samen om kennis te verspreiden, via ontmoetingen, nieuwsbrieven en de website.

Kennis Zuid-Holland vindt en onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen (trends) en zet deze op de agenda. Wij doen dit samen met partners binnen en buiten de provinciale organisatie. Met vernieuwende hulpmiddelen, zoals de Trendcheck en kennisnetwerken, ondersteunen wij toekomstgericht beleid.

Trends

Kennis Zuid-Holland brengt maatschappelijke trends in kaart, zoals klimaatverandering, circulaire economie en vergrijzing. Inzicht in deze trends is belangrijk om goed beleid te maken. We hebben 3 hulpmiddelen gemaakt voor beleidsmedewerkers:

  • TrendSignaal is een overzicht van alle trends in Zuid-Holland. Deze trends zijn verdeeld in de categorieën: Earth, Man-made & Society.
  • TrendCheckis een spel waarin beleidsmakers trends in kaart brengen en onderzoeken hoe belangrijk deze zijn. Voor meer informatie, neem contact op met 
  • TrendNieuwsbrief: een maandelijkse nieuwsbrief met overzicht van de belangrijkste onderzoeken. U kunt zich aanmelden voor de TrendNieuwsbrief.

Onderzoek

Kennis Zuid-Holland initieert en verzamelt langetermijnonderzoek. Hiermee wil de provincie beter onderbouwde beslissingen nemen.

  • ToekomstAgenda: in deze jaarlijkse ToekomstAgenda staan de onderzoeken op thema's waarvan we verwachten dat ze grote maatschappelijke impact hebben. Denk aan de toekomst van ons voedsel, aan eenzaamheid en aan kunstmatige intelligentie.
  • Beleidsinformatie Maatschappelijke Ontwikkelingen: de onderzoeken van BMO gaan over de sociale, economische en demografische context van een maatschappelijk thema. Denk bijvoorbeeld aan de vraag bij welke bevolkingsgroepen in Zuid-Holland eenzaamheid het meeste voorkomt.
  • Onderzoeken en verkenningen Langetermijnagenda Omgevingsbeleid: een instrument van Provinciale Staten, ter ondersteuning van hun agenderende rol in de ontwikkeling van omgevingsbeleid. Deze onderzoeken en verkenningen zijn onderdeel daarvan. De trajecten zijn beleidsinhoudelijk van aard, maar leiden niet tot concrete beleidsvoorstellen.

Ontmoeting

Kennis Zuid-Holland organiseert bijeenkomsten met partners om te debatteren over de toekomst van maatschappelijke thema's.

  • Plein1: bijeenkomsten waarin we debatteren met geïnteresseerden uit Zuid-Holland over  provinciale thema’s als circulaire economie of verduurzaming van de binnenvaart.
  • Denkers van waarde: een inspiratiereeks van lezingen door toonaangevende sprekers van buiten de provinciale organisatie. Hiermee wil de provincie het strategisch bewustzijn over haar positie in de samenleving binnen de organisatie versterken.
  • Samenwerking met kennis- en onderzoeksinstellingen.
  • De provincie Zuid-Holland ondersteunt samenwerking met kennis- en onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten en planbureaus. Op deze manier wil de provincie zaken als energietransitie, digitalisering en de overgang naar een circulaire economie aanpakken.

Festival van de Toekomst

Het Festival van de Toekomst vindt plaats op 11 februari 2021. De provincie brengt hier beleidsmakers, kunstenaars, ondernemers en wetenschappers samen om kennis te delen over de nieuwste innovaties in Zuid-Holland. Kennis Zuid-Holland verzorgt hier een aantal lezingen en workshops.