Bijlage 2: Overzicht onderzoeken gerelateerd aan Corona  • Van Oort e.a, De weerbare regio II. Regionaal-economische impactmitigatie van coronamaatregelen (project 2020-2022).
  • NEO, Impact van de corona-epidemie op de economie van Rotterdam-Rijnmond, in opdracht, van Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)gemeente Den Haag, Economic Board Zuid-Holland (EBZ), Innovation Quarter (IQ)
  • Provincie Zuid-Holland,  Middellange termijn impact corona-crisis Provincie Zuid-Holland. Een scenario analyse.
  • Provincie Zuid-Holland, MRDH, EBZ, IQ, Corona-monitor/early warning systeem corona.
  • Projecten van IQ: artikelenreeks over economische uitgangspositie van Zuid-Holland, webinar over de corona monitor, -analyse regionale economie als ecosysteem voor ondernemerschap.
  • Verder publiceren CPB, CBS en de banken regelmatig analyses van de invloed van corona op de economie. Instanties zoals het CBS en UWV en de website arbeidsmarktinzicht.nl publiceren actuele cijfers waarmee de ontwikkelingen vrij goed kunnen worden gevolgd: aantal en omzet bedrijven, aantal lopende WW-uitkeringen, aantal vacatures etc. Daarmee kunnen we zelf analyses en prognoses maken.