Corona-onderzoekOnderzoek over omgaan met economische gevolgen van externe crises, zoals de coronacrisis

De coronacrisis van 2020 heeft een enorme invloed op de Nederlandse economie. Als gevolg van de wereldwijde verspreiding van corona en van noodzakelijke maatregelen om verdere uitbreiding tegen te gaan, is de Nederlandse economie sterk aangetast. Internationale handel heeft grotendeels stil gelegen, veel bedrijven moesten (tijdelijk) sluiten en voor veel werknemers viel het werk weg. De Nederlandse overheid heeft voor miljarden euro’s steun aan bedrijven en werknemers verleend, met als gevolg een oplopende staatsschuld. Daardoor krimpt de Nederlandse economie waarschijnlijk met vele procenten en neemt de werkloosheid toe.

Door deze coronacrisis rijst de vraag wat de zwakke en sterke aspecten of onderdelen van de economie zijn en wat de mogelijke invloed van een externe crisis daarop is. Een toekomstige crisis kan weer een pandemie zijn. Beleidsmatig is het beter om uit te gaan van een algemene, niet nader gedefinieerde crisis met een externe, buiten Nederland gelegen oorsprong en grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Een dergelijke crisis kan allesomvattend zijn, zoals de coronapandemie, maar ook de vorm hebben van een tijdelijke recessie of ingrijpende acute klimaatverandering.

Nu zijn of worden sinds het uitbreken van de coronacrisis verschillende onderzoeken of analyses uitgevoerd, gericht op Zuid-Holland en deels in opdracht van de provincie Zuid-Holland, die delen van deze vraag beantwoorden (zie bijlage 2).

Gezien de veelheid aan onderzoeken en analyses, lijkt het weinig zinvol om nu nog een (toekomst)onderzoek naar corona en economie te laten uitvoeren, ook niet met een vraag zoals aangegeven (toekomstgericht, uitgaan van niet nader benoemde crisis, sterkte/zwakte analyse).

Voor een onderzoek over de lange termijn lijkt het ook beter om het verloop van de huidige crisis af te wachten. Bij de volgende update van de ToekomstAgenda zal de provincie opnieuw bezien of een toekomstonderzoek met de genoemde of een vergelijkbare vraag opportuun is.