Ethische aspecten digitaliseringBart Spée en Ivonne Jasper-Dings

Algoritmen en digitalisering spelen een steeds grotere rol in de maatschappij (onderzoek van InnovationQuarter). Ze zijn vaak positief in het nieuws. Voor sommige sectoren leiden ethische aspecten van AI tot ontwrichting. Denk bijvoorbeeld aan onderbetaalde Uberchauffeurs.

Komende jaren staan grote veranderingen te gebeuren, met economische en maatschappelijke gevolgen. In dit onderzoek proberen we die toekomst scherper te krijgen voor het diverse mkb-landschap in Zuid-Holland.

  • Hoe goed is het mkb voorbereid op de komst van kunstmatige intelligentie (AI)?
  • Wat kan de overheid doen om de veranderingen in goede banen te leiden?

In een eerste scan zien we grote verschillen tussen de sectoren. In het Toekomstonderzoek richten we ons op het mkb in 4 sectoren die we verder uitdiepen om goed te snappen wat er precies gebeurt. Dit zijn:

  • de Greenports
  • haven/logistiek
  • toerisme
  • de maakindustrie

Binnen deze sectoren hebben we gesprekken gevoerd met gebruikers en leveranciers van AI. Het eerste beeld is een verschil in de inzet van AI, aanpak en organisatie binnen de verschillende sectoren. Dit leidt soms tot een meer intern gerichte aanpak en bij andere bedrijfstakken tot een meer op de keten gerichte aanpak.

Het onderzoek moet een handelingsperspectief voor overheden opleveren, waarbij ook een discussie met brancheverenigingen hoort. Begin 2021 worden de eerste resultaten verwacht in de vorm van een rapport.