Naar gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel in Zuid-Holland in 2040Jasper Dijkema

De maatschappelijke druk op het voedselsysteem om gezonder, duurzamer en robuuster te worden, neemt toe. Wetenschappelijke rapporten stippen de noodzaak daarvan aan. Sturing vanuit de (provinciale) overheid  op verandering in dat voedselsysteem heeft nog beperkte aandacht gekregen. Welke kennisstructuur gaat ons in Zuid-Holland helpen om stappen te zetten naar gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel in 2040?

Voedselfamilies Zuid-Holland heeft al een begin gemaakt met een voedselaanpak in de provincie. De vraag is nu hoe dit te verbreden en te verdiepen om de knoppen te identificeren waarmee de overheid ook daadwerkelijk kan sturen. Het onderzoek is een samenwerking met:

  • Stichting Voedselfamilies
  • kennisinstellingen Drift
  • Hogeschool HAS
  • (en mogelijk Wageningen University & Research).

Agrariërs, ondernemers, ketenpartijen en lokale overheden zijn intensief betrokken bij dit traject.

Met dit onderzoek wil de provincie een kennisstructuur in Zuid-Holland maken waar kennispartijen, ondernemers, ngo’s, maatschappelijke organisaties, lokale overheden en ketenspelers met elkaar leren stappen te zetten naar duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel in Zuid-Holland.