Kansen en bedreigingen van Light Electric VehiclesBarend Jansen

Energietransitie in de mobiliteit wordt een grote opgave voor het elektriciteitsnetwerk en voor opwekking van elektriciteit, maar is conservatief als het de vorm van de auto betreft. Terwijl iedereen in het woon-werkverkeer alleen in de auto zit, blijven we inzetten op de voor het woon-werkverkeer energie-, ruimte-, tijd- en geld-inefficiënte vijfpersoonsauto. Inefficiënties die de provincie voelt in vrijwel al haar opgaven van woningbouw tot verkeer en van energie tot milieu.

Welke kansen biedt de komst van de licht elektrische eenpersoonsvoertuigen (LEV) in dit opzicht?

Energie-, ruimte- en geldefficiëntie van de LEV zijn voor de hand liggend. Om ook de tijdefficiëntie van de LEV aan te tonen, heeft de TU Delft met een modelberekening onderzocht wat het effect van de LEV is op filevorming in de spits.

Het onderzoek van de TU Delft laat zien dat deze effecten zeer groot zijn. Smalle LEV’s die zich in het verkeer kunnen gedragen als motorfietsen, zorgen voor reistijdverkorting in de spits voor zowel auto als LEV. Bij gebruik van 20% LEV’s in het spitsverkeer op de snelweg lossen standaard knelpunten op.

Ook de economische potentie van de LEV is onderzocht, als die in Zuid-Holland geproduceerd wordt en de provincie ‘launching costumer’ zou zijn. Dit kan uiteindelijk ruim 20.000 fte aan banen opleveren. Om bovenstaande redenen is het de moeite waard om de komst van de LEV te versnellen, toegepast in een gebiedsontwikkeling, zodat we de voordelen direct kunnen meten. Dit idee wordt nu nader uitgewerkt.