Mobiliteitstransitie en verstedelijkingRonald Haverman

Hoe houden we Zuid-Holland bereikbaar en fijn om in te leven? We willen dat onze provincie ook in de toekomst een uitstekend leefbaar, duurzaam en concurrerend gebied in de wereld zal zijn. Er komen echter grote veranderingen op ons af.

Zuid-Holland verstedelijkt steeds meer. Door de hoge bouwdichtheid en nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer zijn stedelingen vaak op zoek naar een andere invulling van mobiliteit. Tegelijkertijd staat de bereikbaarheid van het landelijk gebied onder druk, met name als mensen zich niet met de auto willen of kunnen verplaatsen.

Daarnaast zijn de toenemende files en parkeerproblemen, de opkomst van de elektrische fiets en elektrische auto en, op iets lagere termijn, de opkomst van de zelfrijdende auto en klimaatdoelstellingen belangrijke aanjagers voor een mobiliteitstransitie. Tot slot spelen wellicht ook de langetermijneffecten van corona een rol. Zo kiezen mensen nu vaker voor een individueel vervoermiddel als auto of  fiets en zijn zij meer vertrouwd met online werken waardoor reizen ook in de toekomst niet altijd nodig zal zijn.

Mobiliteit en de ruimtelijke inrichting van onze provincie zullen er dus flink anders uit gaan zien. In dit toekomstonderzoek worden te verwachten veranderingen in beeld gebracht en scenario’s geschetst, met mogelijke interventies door overheden.

Het moet een breed gedragen onderzoek worden met betrokkenheid van relevante doelgroepen en stakeholders uit Zuid-Holland. Een vorm van participatief onderzoek op een manier die optimale doorwerking mogelijk maakt.

Vijf snelstudies maken deel uit van het onderzoek naar Mobiliteitstransitie en verstedelijking. Hiermee schetsen we een toekomstbeeld dat ons helpt bij de beslissingen die we nu moeten nemen. Met andere woorden: ‘ver vooruit kijken en dichtbij sturen’.

De eerste snelstudie gaat over de kansen voor deelfietsen en -scooters in Zuid-Holland. Gemeenten hebben hierbij een rol als vergunningverlener en bewaker van de openbare ruimte. Binnen het transitieplan openbaar vervoer kan deelvervoer helpen waar buslijnen opgeheven worden of minder frequent gaan rijden. Het is dan wel belangrijk om te meten of reizigers ook daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheden voor deelvervoer.

Bekijk de snelstudie Kansen voor deelfietsen en deelscooters in Zuid-Holland.