Grondstoffenfabriek in Zuid-HollandBlog 8 van mijn blogserie waarin ik je meeneem in ons WaVEn Nexus project waarin we de onderlinge verbondenheid van het water-, voedsel- en energiesysteem bekijken.

Waterschap in actie

Wanneer je nadenkt over de verbondenheid van systemen, in plaats van in afzonderlijke voedsel-, water- en energiedomeinen, loop je al snel tegen schuurpunten en nieuwe kansen aan. In een eerdere blog heb ik het al over Nexus innovaties gehad die hieruit voortkomen. Maar naast innovaties kan de Nexus ook systeemveranderingen tot gevolg hebben. Zo zijn verschillende waterschappen in 2008 al bij elkaar gaan zitten om hun rol en taken te herdefiniëren. Zij signaleerden dat er wereldwijd een tekort ontstond aan schoon water, voedsel, energie en grondstoffen. Hoe kan het watersysteem slimmer ingericht worden waardoor de andere systemen meeprofiteren?

Energie- en Grondstoffenfabriek

Door het uitschrijven van een prijsvraag kwamen zij op het idee om Rioolzuiveringsinstallaties om te bouwen tot Energiefabrieken. Het afvalwater wat hier verwerkt wordt zit namelijk nog vol met energie. Huishoudelijke apparaten als wasmachines produceren warm water dat het riool in stroomt en daar eerst verloren ging. Nu wordt deze thermische energie opnieuw gebruikt. Daarnaast wordt ook zuiveringsslib vergist waaruit biogas ontstaat, wat weer omgezet kan worden in warmte. In Zuid-Holland wordt hier ook al gebruik van gemaakt: het Aarweide zwembad in Nieuwkoop wordt nu verwarmd met thermische energie uit een nabijgelegen Energiefabriek.

Na een tijd experimenteren met de Energiefabriek is ook de  Grondstoffenfabriek in het leven geroepen. Hier worden grondstoffen teruggewonnen uit het afvalwater, waaronder fosfaat, wat weer goed gebruikt kan worden bij het verbouwen van gewassen.

Nexus toekomst

De ontwikkeling naar Energie- en Grondstoffenfabrieken past bij het sluiten van kringlopen en een meer lokale energiewinning en –voorziening. Deze fabrieken zijn nog volop in ontwikkeling. Zo worden er ook pilots uitgevoerd met het verwarmen van bedrijventerreinen met thermische energie uit nabijgelegen Energiefabrieken. En ook in Zuid-Holland opent er een nieuwe Energiefabriek in de Harnaschpolder, waar onderzoek gedaan wordt naar het terugwinnen van cellulose, wat weer gebruikt kan worden als grondstof voor isolatiemateriaal. Wie weet wat voor slimme (systeem)oplossingen we in de toekomst nog kunnen verzinnen!


Afbeelding bij blog 8