Nex(us) and the CityBlog 5 van mijn blogserie waarin ik je meeneem in ons WaVEn Nexus project waarin we de onderlinge verbondenheid van het water-, voedsel- en energiesysteem bekijken.

Op 10 oktober organiseerden wij samen met Platform31 en VerDuS een bijeenkomst over de water-voedsel-energie nexus in de stad. Zowel in vanuit de overheid als de wetenschap is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheden van voedselproductie, energieopwekking en opvang van zoet water. Maar hoe kan dit een plaats krijgen in de volgebouwde stedelijke omgeving? Tijdens onze bijeenkomst presenteerden vier PhD onderzoekers het onderzoek waar zij momenteel aan werken, waarbinnen zij zich allemaal richten op een aspect van de nexus in de stad.

Een van die onderzoeken is SUPERLOCAL, een circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg. Actie-onderzoeker Diederik van Duuren verkent hier of het mogelijk is om drie circulaire proefwoningen te bouwen waarbij de bouwmaterialen uit het gebied zelf komen.

Dit is een nieuwe manier van bouwen waarbij materialen een tweede leven krijgen. De circulaire proefwoningen bestaan zelfs voor 90% uit materialen uit het gebied, die vrijgekomen zijn bij de sloop van oude flatgebouwen. Omdat de materialen niet over grote afstanden vervoerd hoeven te worden wordt er ook veel uitstoot bespaard.

Maar dat is nog lang niet alles... De actie-onderzoeker droomt groot en zet ook een gesloten waterkringloop op met 5 verschillende waterstromen. Al het water in dit project heeft meerdere levens: zo wordt drinkwater geproduceerd uit opgevangen regenwater en wordt water uit douches en wasbakken, na gezuiverd te zijn door planten, opnieuw gebruikt in de wasserette. Ook met voedsel wordt circulair omgegaan: in de woningen worden vacuüm toiletten en voedselrestenvermalers geplaatst. Deze stroom voedselresten wordt vervolgens verhit, waaruit biogas en meststoffen ontstaan. De mest kan opnieuw gebruikt worden in de landbouw, terwijl het biogas omgezet wordt tot warmte of elektriciteit.

Voor ons een mooi en inspirerend project dat laat zien dat met wat creativiteit en functiestapeling er ook in de stad heel veel mogelijk is.