Noordzee nexus-hotspotDrukte op de Noordzee

Scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning, windenergie, militaire oefeningen, recreatie en toerisme, en - o ja - natuur en marien leven. Wat gebeurt er eigenlijk niet op de Noordzee?
De laatste tijd is de Noordzee onderwerp van menig ronde tafel, overleg en bijeenkomst. Nu ons land vol raakt en economische- en bevolkingsgroei drukken op ruimte en resource, oriënteert men zich meer en meer op ruimtegebruik in de Noordzee. Hierbij moet met zoveel verschillende sectoren en lagen rekening worden gehouden, dat je bijna van een soort verkaveling zou kunnen spreken. Meervoudig ruimtegebruik is hier een terugkerende term.

De Noordzee-nexus

Water, voedsel en energie komen nergens anders zo bij elkaar als op de Noordzee. Het is letterlijk en figuurlijk een ecosysteem. Dat ecosysteem is helemaal anders dan op het land. En zo ook de nexus uitdagingen die ze voortbrengt. We willen graag duurzamere energie opwekken, dus zijn er plannen voor grootschalige windmolenparken op de Noordzee. Maar hoe maken we die ‘natuurinclusief’, en wat betekenen ze voor de toekomst van de visserij? Kunnen ze ook worden gecombineerd met zeewierteelt? Maar zijn daarvoor wel genoeg nutriënten, deels uitspoelend vanuit het vasteland? Zeker in het licht van de eiwittransitie waar ik eerder over schreef, is er veel interesse voor zeewier. Zelfs de huidige coronacrisis zou een extra impuls voor nieuwe teelten op zee kunnen zijn. We zien opeens een stroomversnelling van lange naar korte ketens in de landbouw nu de crisis flink in afzet en transport van goederen hakt. Maar liefst 80% van het voedsel in onze supermarkten komt uit het buitenland. Maar van wat onze eigen boeren produceren, is ook bijna 80% weer voor de export.

Noordzee toekomstdialoog van PZH

30 januari 2020 organiseerde het WaVEn-nexus team een toekomstdialoog over Noordzee en kust. Tijdens deze bijeenkomst gingen partijen uit wetenschap, visserij, olie en gas en overheden met elkaar in gesprek over mogelijke toekomstscenario’s voor de Noordzee. Een hiervan ging bijvoorbeeld over groene waterstof, ook een ambitie van de provincie. Ook dit wordt met het uitfaseren van olie en gas een reëele energiedrager, mogelijk zelfs in samenwerking met windenergie en gebruik van zeewater. Natuurlijk zijn er bij het inrichten van de Noordzee vele verschillende belangen in het geding. Niet in het minst moet er stilgestaan worden bij ecologische effecten van ons handelen.

Wil je meer weten? Lees dan nu het verslag van de toekomstdialoog (pdf) over de Noordzee en kust! Er zijn ook veel collega’s direct en indirect mee aan de slag. Neem contact op met Arjan van de Lindeloof als jij ook bezig bent met een onderwerp dat Noordzee en kust raakt!