Ligt de oplossing in de WC?Blog 2 van mijn blogserie waarin ik je meeneem in ons WaVEn Nexus project waarin we de onderlinge verbondenheid van het water-, voedsel- en energiesysteem bekijken.

Om op hetzelfde stuk land voedsel te kunnen blijven verbouwen is mest nodig om de grond vruchtbaar te houden. Sinds de jaren ’60 wordt hier in Europa op grote schaal fosfaat voor gebruikt, met een enorme toename van productie van gewassen tot gevolg. Helaas is de voorraad fosforbronnen beperkt, en zal deze volgens de Universiteit Wageningen binnen ongeveer 300 jaar opgebruikt zijn. Tijd om op zoek te gaan naar nieuwe mest!

Voor ons WaVEn Nexus project hebben wij een ontwerpbureau een toekomstscenario laten uitdenken waarin de mogelijkheden van menselijke mest verkend worden. Voedsel verandert in je lichaam natuurlijk ook weer in mest en waarom zouden wij dat dan met drinkwater wegspoelen, filteren en uiteindelijk verbranden, als wij hier nog grondstoffen uit kunnen halen? In dit toekomstscenario zouden waterzuiveringsbedrijven de grondstoffen uit de menselijke mest kunnen filteren, en terug leveren.

Door in Nederland zulke circulaire systemen op te zetten zijn wij ook minder afhankelijk van andere landen. 60 tot 70 procent van de fosforbronnen ligt in Marokko, terwijl hier in Europa intensief gebruik van gemaakt wordt. Mocht dit de komende 300 jaar tot een geopolitiek steekspel leiden, is het goed dat wij nu al denken over alternatieven.

Enkele obstakels bij het inzetten van menselijke mest zijn de medicijnresten, hormonen en drugssporen die hierin achterblijven. Er moet een techniek ontwikkeld worden om deze schadelijke stoffen eruit te filteren. Daarnaast is er in Nederland veel dierlijke mest aanwezig, waardoor de urgentie minder wordt gevoeld nu al met menselijke mest aan de slag te gaan. Maar nu mensen zich steeds meer bewust zijn van de milieu impact van vleesconsumptie zou de beschikbaarheid van dierlijke mest voor de landbouwgrond geen reden moeten zijn om de veestapel in stand te houden. D66 pleitte deze week nog voor het halveren van het aantal kippen en varkens.

Tenslotte vinden veel mensen het vies: poep gebruiken om voedsel te kweken? Dat klinkt niet hygiënisch! Het zou mooi zijn om consumenten weer meer in contact te brengen met waar hun voedsel vandaan komt, hoe dit verbouwd wordt, en hoe de hygiëne daarbij gewaarborgd wordt. Daarnaast is het goed om mensen nu al mee te nemen in het ontwikkelproces van dit systeem. Zo onderzocht de Universiteit van Amsterdam dit jaar op Lowlands al hoe er uit urine van de festivalbezoekers struviet (een grondstof van fosfaat) gewonnen kon worden. Hierbij werd ook direct meegenomen of de gebruikte drugs ook terug te vinden waren in het eindproduct.

Wat vind jij? Zijn wij er klaar voor om poep de basis te laten zijn van ons dieet?

Heb jij zelf nog een idee voor een toekomstdialoog, of ken je andere inspirerende innovaties binnen de WaVEn Nexus? Neem dan contact op: a.zuidmeer@pzh.nl