Hoe start je een blogserie?Door gewoon te beginnen ;)

De komende tijd zal ik namelijk iedere week in een blog een vraag beantwoorden over de WaVEn Nexus.

De WaVEn Nexus…? Dat klinkt misschien als de naam van een surfschool, een aerodynamische stofzuiger of een graffiti-tag onder een viaduct langs de snelweg. In werkelijkheid is het de naam van een project van de toekomstagenda, waarvan de meesten van jullie waarschijnlijk niet precies weten wat het inhoudt. Maar geen zorgen! De komende weken neem ik je in mijn blogserie mee in onze zoektocht naar de overlap van Water-, Voedsel- en Energie opgaven. Een queeste langs innovatieve oplossingen, onverenigbare toekomstbeelden en verstrengelde domeinen. Want als een ding me duidelijk is geworden: deze systemen beïnvloeden elkaar, sluiten elkaar uit en bieden elkaar kansen. De manier waarop dit gebeurt verschilt van gebied tot gebied.

Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die in toenemende mate beslag leggen op de ruimte, zoals bevolkingsgroei, verstedelijking en de energietransitie. Het besef groeit dat wij, in de beperkte ruimte die we tot onze beschikking hebben, bezig zijn verschillende opgaven te realiseren. Deze opgaven overlappen in sommige gebieden, en sluiten elkaar uit in andere. Dit geldt ook voor het watersysteem, het voedselsysteem en het energiesysteem. We verwachten dat deze systemen in de toekomst, onder andere onder invloed van klimaatverandering, zullen veranderen, en elkaar dus op nieuwe plaatsen treffen. Daarom is het van belang om bij het vinden van een oplossing binnen één van deze systemen, het probleem niet af te wentelen op een van de andere twee. Binnen de WaVEn Nexus kijken wij dus altijd naar de onderlinge samenhang.

Het combineren van deze systemen leidt ook tot verrassende combinaties van innovaties. Zo werd deze week een artikel gepubliceerd over de mogelijkheid om zonnepanelen naast elektriciteit ook zoet water te laten winnen uit zeewater. De Nexus kan dus ook aanzetten tot creatieve oplossingen. Hier gaan wij de komende maanden hard naar op zoek! Wil jij op de hoogte blijven van ons project en meer te weten komen over de water-voedsel-energie nexus? Blijf dan onze projectwebsite bezoeken waar wekelijks een nieuwe blog geüpload wordt.

Dus, zuig je vol met kennis en surf met ons mee op de golven van de WaVEn Nexus!

Heb jij zelf nog een idee voor een toekomstdialoog, of ken je andere inspirerende innovaties binnen de WaVEn Nexus? Neem dan contact op: Anna Zuidmeer  a.zuidmeer@pzh.nl.