Verbindende ruimtelijke conceptenMarius Schwartz en Helmut Thoele

Door ruimtelijk ontwerp is verkend wat de ruimtelijke impact op regionaal schaalniveau kan zijn van de grote maatschappelijke opgaves en hoe die elkaar onderling beïnvloeden. Er is een methode ontwikkeld waarmee 4 type gebieden van een ruimtelijk toekomstperspectief zijn voorzien:

  1. voedselpoorten
  2. circulaire waterfronten
  3. health oriented -development
  4. glastuinwijken

Per type gebied zijn volgens een transformatiepad in relevante stappen ruimtelijke beelden opgetekend.

De samenwerking met het team van professor Joachim Declerck van de Architecture Workroom Brussels heeft een werkmethode opgeleverd die op testlocaties met onze netwerkpartners toegepast kan worden. Doel van die methode is om urgente en kansrijke opgaves met elkaar te verbinden èn een programma te bieden om goede voorbeelden op te schalen voor heel Zuid-Holland.

Onderdeel van het ontwerpproces was een werkatelier tijdens de Architectuur Biënnale in Rotterdam in 2018 en tijdens het Festival van de Toekomst in 2018. Het eindresultaat van de verkenning is gepresenteerd op een Plein1-beijeenkomst in maart 2019. Op dit moment verkent de provincie hoe zij via bestaande programma’s in Zuid-Holland (bijvoorbeeld Vitale landbouw) de werkmethode in kan zetten.