Verduurzaming binnenvaartGerard Wesselink

De binnenvaart is op dit moment een belangrijke vervoerswijze voor veel bedrijven in Zuid-Holland. Door de toenemende drukte en  oplopende kosten van het wegvervoer en het tekort aan chauffeurs wordt, naast railvervoer, ook de binnenvaart steeds belangrijker. Het is wel nodig  dat de binnenvaart zo snel mogelijk verduurzaamt.

Dit leidt tot 2 soorten vragen in dit onderzoek.

  • Enerzijds rond de technische kant van verduurzaming:  welke brandstoffen/energiedragers zijn er beschikbaar? Wat zijn de mogelijkheden van elektrificatie en nieuwe energieconcepten? Op welke termijn en voor hoe lang zijn deze daadwerkelijk operationeel
  • Ook de maatschappelijke kant van verduurzaming roept vragen op: wat zijn de maatschappelijke effecten? Welke financierings- en eigendomsconstructies zijn er of zijn noodzakelijk? Maatschappelijke effecten zijn effecten op uitstoot van schadelijke stoffen, bedrijfsmatige effecten voor schippers/rederijen en de financiële bedrijfsvoering.

De provincie Zuid-Holland voert dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met het betrokken bedrijfsleven. Uitgangspunt is een duidelijk kader met fasering en verdeling van de verschillende verduurzamingsopties voor de binnenvaart.

De inzet van technieken verschilt niet alleen in tijd (op korte termijn lng en op de langere termijn waterstof) maar ook over de vloot (accu’s voor korte afstanden of waterstof brandstofcellen voor de langere trajecten).

De huidige vloot moet in sommige gevallen aangepast worden en de nieuwbouw geschikt gemaakt voor verdere verduurzaming (voorbeeld modulair schip Kotug). Uit het onderzoek wordt duidelijk welke opties gelijktijdig of na elkaar in te zetten zijn.