Kennisbijeenkomsten Werklocatiesheader werklocaties_plein1

De ontwikkelingen rond bedrijventerreinen gaan snel. Kennisdelen is nodig om de doelstelling van kwaliteitsverbetering te halen. Ook levert het delen van kennis een belangrijke bijdrage aan een optimaal vestigingsklimaat voor het gehele Zuid-Hollandse bedrijfsleven.

PLEIN1 organiseert daarom kennisbijeenkomsten rond actuele thema’s die de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties betreffen. Samen vormen deze het Programma ‘Kennisdelen om ruimte te maken’. Door het organiseren van deze bijeenkomsten wordt actuele kennis gedeeld met alle relevante partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van bedrijventerreinen en andere werklocaties in Zuid-Holland. Daarnaast kunnen vraagstukken behandeld worden waar niet direct een antwoord op gegeven kan worden, maar waarvoor de bijeenkomst hét instrument kan zijn om een stap verder te komen. De provincie Zuid-Holland wil aansluiten bij de kennisbehoefte die er onder de partijen leeft en gebruikmaken van de kennis die er in Zuid-Holland en eventueel daarbuiten, beschikbaar is. Tevens bieden we de deelnemers op zo’n bijeenkomst een goede mogelijkheid om te netwerken.

Agenda

De kennisbijeenkomsten van Masterclass Economie worden gecommuniceerd via PLEIN1: hét platform waar de provincie Zuid-Holland haar partners wil ontmoeten. De geplande bijeenkomsten vindt u terug in de Agenda op de pagina van PLEIN1.

Praat mee via LinkedIn

Praat mee over het programma ‘Kennisdelen om ruimte te maken in onze groep op LinkedIn.