Netwerkvitaliteitsmeter"Hoe gaat het in je netwerk? Wat hebben jullie de afgelopen tijd gedaan? Wat heeft het netwerk opgeleverd? Draagt het netwerk bij aan de doelen van mijn organisatie?"

Deze vragen worden regelmatig gesteld, maar er is niet altijd een eenduidig antwoord op te geven. Het is belangrijk om goede informatie beschikbaar te hebben voor de aansturing, monitoring en evaluatie van een netwerk. De provincie heeft daarom een instrument ontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in het succes van een netwerk, ook als het netwerk nog geen zichtbare resultaten heeft behaald. Dit is de netwerkvitaliteitsmeter.

Om haar maatschappelijke doelen te bereiken werkt de provincie steeds meer samen in netwerken. Dit vraagt om een andere aansturing. Want, hoe meet je de voortgang op beleidsdoelen als de dynamiek van en interactie met de omgeving grotendeels bepalend zijn?

Met de netwerkvitaliteitsmeter worden percepties die bij de netwerkdeelnemers leven expliciet en bespreekbaar gemaakt. U komt samen met de deelnemers in het netwerk tot een geobjectiveerd inzicht in de vitaliteit van het netwerk op enig moment. Door dit instrument weet u hoe de netwerksamenwerking, -opbrengsten en het doelbereik er voor staan. Het wordt duidelijk wat nog nodig is om de ambities samen te bereiken en u komt samen tot verbeteracties. De uitkomsten van de meting kunt u gebruiken voor zelfevaluatie en verantwoordingsdoeleinden.