Lunchlezing Ruimtedruk in Zuid-HollandWat betekenen de groten opgaven (NOVI) en de oplopende ruimtedruk voor de werkwijze van de provincie? U bent van harte uitgenodigd voor de PAL lunchlezing 'Ruimtedruk in Zuid-Holland', waarin dit besproken wordt. Vrijdag 21 februari van 12.30 tot 14.00 uur vindt deze plaats.

Introductie op het thema

Steeds meer nieuwe maatschappelijke wensen en opgaven concurreren met het bestaande ruimtegebruik.

De traditionele gevestigde belangen (waaronder woningbouw, weg- en waterbouw, bedrijventerreinen, landbouw, natuur en water) wedijveren met nieuwe integrale opgaven om de beperkte ruimte. Denk maar eens aan energietransitie, klimaat, waterkwaliteit, veiligheid, stikstof, biodiversiteit, bodemdaling etc. De nieuwe Omgevingswet wil planfiguren en procedures stroomlijnen maar de nieuwe opgaven vergroten ook de bestuurlijke drukte in Zuid Holland. En wie zorgt uiteindelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving?

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een trendbreuk met de sturende Ruimtelijke Ordening van de afgelopen 50 jaar. Het RO planning stelsel is ten onder gegaan aan trage procedures en het onvermogen tot integratie. In de NOVI worden de grote maatschappelijke opgaven in onderlinge samenhang benoemd en vertaald in verrijkende ambities. De bestuurlijke drukte wordt er niet minder door.

Beschikt de provincie met de nieuwe Omgevingswet nu wel over meer integratiekracht en doorzettingsmacht dan ten tijde van de Wet op de Ruimtelijke Ordening? Welke rolopvatting en werkwijze maken de provincie tot een waardevolle samenwerkingspartner voor de andere overheden en maatschappelijke partijen? En wat kan de provincie als het er op aan komt betekenen voor de leefomgevingskwaliteit?

Sprekers

Twee inspirerende sprekers zullen deze lunchlezing verzorgen: Bart Krol (foto 1) en Dick van den Oever (foto 2).

Bart Krol

Bart Krol is zelfstandig adviseur fysieke leefomgeving en daarnaast onder meer voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Tot 2017 is hij tien jaar gedeputeerde geweest van de Provincie Utrecht voor het CDA met als portefeuilles Landelijk Gebied, Natuur, Transformatieopgaven en Omgevingsvisie. Daarvoor was hij acht jaar wethouder van Soest.

Dick van den Oever

Dick van den Oever is sinds 2016 directeur Landelijk Vastgoed. Hij is verantwoordelijk voor de landelijke vastgoedportefeuille van a.s.r. Die bestaat uit landbouwgronden, boerderijen, landgoederen en recreatieterreinen.

Hij begon zijn carrière als senior manager institutional banking bij ABN AMRO. Daarna bekleedde hij diverse functies bij onder andere Theodoor Gilissen bankiers, AON, en de laatste zeven jaar voor zijn overstap als mede-oprichter en CEO van Rabo Farm. Daarnaast is Dick lid van de raad van toezicht van de scholengemeenschap Andreas College, bestuurlijk rentmeester bij Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en bestuurlijk lid en Penningmeester bij Federatie Particulier Grondbezit. Verder participeert Dick in de Bodemcoalitie OpenBodemIndex en de Renaissance van het Platteland.