Bijeenkomst Aanpak bodemdaling Groene Hart
Plein1 bijeenkomst – Aanpak bodemdaling Groene Hart - Naar optimale combinaties van bodem, water en landgebruik

Datum: 2 december 2019 14.30 – 17.00 uur

Locatie: Ypsilon park, Floris Grijpstraat 2 Den Haag
De bijeenkomst vindt plaats in het Y-gebouw op de 5e etage

Wat is de toekomst voor het Groene Hart? En raken wij door alle nieuwe opgaven het Groene Hart kwijt? De stuurgroep Groene Hart schetste een ‘Perspectief’ en vroeg hierover advies aan de provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Mei 2019 overhandigden de provinciale adviseurs hun advies aan de stuurgroep Groene Hart.
De kern van hun pleidooi: breng het bodem- en watersysteem op orde door te zoeken naar optimale combinaties van bodem, water en landgebruik. De conclusies trokken zij uit een groot ontwerponderzoek en regionale verkenningen.

Van harte nodigt Harm Veenenbos, PARK Zuid-Holland, u uit deel te nemen aan een gesprek over het onderzoek en het pleidooi.

U kunt zich aanmelden via PLEIN1.