Debatreeks 'Slimme stedelijke regio’s hebben de toekomst'
header over debatreeks


De concurrentiekracht en weerbaarheid van Europese stedelijke regio’s staat hoog op de agenda. De Nederlandse stedelijke agglomeraties hebben veel te bieden voor de ‘stedelijke agenda’ van de EU. Het Rijk heeft voor 2015 een ‘Agenda Stad’ aangekondigd. De Zuidelijke Randstad is de sterkste pijler onder de nationale economie. Deze positie zal telkens weer verworven moeten worden door adaptief te werken en gelijktijdig scherp te blijven op kansen en uitdagingen. De inbedding in nationale en internationale netwerken en de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen is net zozeer een voorwaarde als een uitstekende kans voor de Zuidelijke Randstad.

Plein1 heeft in 2015 3 debatten georganiseerd binnen deze reeks:

  • Debat 1,18 februari: 'De Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief'
  • Debat 2, 21 april: 'De stofwisseling van de Zuidelijke Randstad'
  • Debat 3, 3 juni: 'De uitnodigende provincie: samenwerken aan stedelijke gebiedsopgaven’

Bekijk alle PLEIN1-bijeenkomsten en -verslagen.