Documenten bijeenkomsten Werklocaties 2018




Op deze pagina komen alle presentaties en verslagen van Werklocatie-bijeenkomsten uit 2018.

Voorlopig programma

  • 24 april: 'Logistiek op en rond werklocaties, nu en in de toekomst'

  • 26 juni

  • 20 september

  • 27 november

De geplande bijeenkomsten vindt u terug in de Agenda op de pagina van PLEIN1.

Verslagen van eerdere bijeenkomsten 2018