Provinciale Verkiezingen 2019
Als Zuid-Hollander heb je de meest dichtbevolkte achtertuin van Nederland. Want je deelt de provincie met ongeveer 3,6 miljoen anderen. Maar hoe zorgen we er nou voor dat al die mensen hier prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Best een lastige vraag, want zoveel mensen, zoveel meningen...

Een mooie uitdaging dus voor de provincie Zuid-Holland! Met taken op het gebied van werkgelegenheid, wonen, bereikbaarheid, natuur en recreatie... Heel veel verschillende onderwerpen, waarin ook verschillende keuzes gemaakt kunnen worden. En waar jij dus ook iets over te zeggen hebt. En terecht. Want tenslotte is het ook jouw achtertuin.

Provincie Zuid-Holland: jij mag het zeggen!

Bereikbaarheid is zo'n thema wat iedereen wel belangrijk vindt. Maar het betekent wel voor iedereen nét weer iets anders. Stel, jij beweegt je graag per fiets. Dan is het belangrijk dat er goede, veilige fietspaden zijn die logisch op elkaar aansluiten. Zodat je snel door kunt naar je werk, je kinderen kunt wegbrengen of in 1 teug door kan naar je studie, omdat je misschien net te laat van huis bent vertrokken. Maar betrouwbaar openbaar vervoer is natuurlijk net zo belangrijk. Want hoe fijn is het als je gewoon je aansluiting haalt zoals de Reisplanner aangeeft?! Bij de buren gaat het net even anders. Daar is de buurvrouw voor haar werk afhankelijk van de auto. Zij heeft dus veel meer belang bij goed op elkaar aangesloten wegen. En dan zijn dit nog de voorbeelden ‘dicht bij huis’, maar bereikbaarheid is natuurlijk nog veel breder. Denk maar aan binnenvaartschippers bijvoorbeeld. Zomaar één onderwerp, dat iets vraagt van hoe je dit stukje Nederland slim indeelt. Zodat iedereen makkelijk zijn weg vindt.

Provinciale Verkiezingen 20 maart

Op woensdag 20 maart 2019 worden de leden van Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Alle inwoners van Zuid-Holland van 18 jaar en ouder met Nederlandse nationaliteit kunnen die dag stemmen. De gekozen Provinciale statenleden in Nederland kiezen vervolgens in de maand mei de leden van de Eerste Kamer. Maar wat is een provincie, eigenlijk? Het is een bestuur, net als een gemeente, en zij werkt aan projecten die te groot zijn voor gemeenten, maar te klein voor het Rijk. Provinciale Staten bedenken op hoofdlijnen wat er moet gebeuren in de provincie. Ook controleren zij of de Gedeputeerde Staten dit goed uitvoeren.

4 jaar slimmer, schoner en sterker

Afgelopen 4 jaar hebben wij met onze partners hard gewerkt aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Van een beter bereikbaar Westland, meer schone energie, de mooiste natuurgebieden tot aan het versterken van onze ruimtevaartsector. Wat wordt onze inzet de komende 4 jaar? Jij mag het zeggen op 20 maart.

Landelijke campagne

Samen met IPO (Interprovinciaal Overleg) werken wij toe naar de Provinciale Verkiezingen op 20 maart 2019. Samen met andere provincies laten wij zien wat de provincie doet, bijvoorbeeld via deze video: 'Leer mij Jaap kennen; in een flits ons land door'.

Unie van Waterschappen

Als inwoner van Nederland betalen we waterschapsbelasting, waarvan de opbrengst alleen aan regionaal waterbeheer wordt besteed. Goed waterbeheer is onmisbaar om in Nederland, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, te kunnen wonen. De waterschapsverkiezingen vinden net als de Provinciale Verkiezingen plaats op 20 maart 2019.