Provincie Zuid-Holland: jij mag het zeggen!
Bereikbaarheid is nog maar 1 van de vragen waar wij ons als provincie mee bezighouden, waar we een belangrijke taak in hebben. Want zorgen voor een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar dat geldt ook voor het groen in en om de stad. Of het meedenken en helpen met het probleem van leegstaande panden in jouw dorp of stad, bijvoorbeeld. Lege panden waardoor sommige buurten nu misschien even niet zo veilig voelen. Samen met jouw gemeente slaan we dan de handen ineen.

En dan zijn er nog de ‘grotere vragen’. Zoals de klimaatverandering bijvoorbeeld of hoe je zorgt voor een goed evenwicht tussen wat goed is voor de economie en wat goed is voor de natuur en het milieu. Dat voelt misschien soms als een ver-van-mijn-bedshow, maar het zijn wél onderwerpen die van invloed zijn of kunnen zijn op dit mooie stukje Nederland waar we wonen.

Wat vind jij belangrijk?

Kortom, we hebben genoeg te doen om ervoor te zorgen dat 3,6 miljoen mensen in dezelfde kleine ruimte naast elkaar kunnen wonen, werken en recreeëren. Met taken op het gebied van economie, natuur, wonen, vernieuwing, bereikbaarheid, cultuur….heel veel verschillende onderwerpen, waarin ook verschillende keuzes in gemaakt kunnen worden.

En waar jij dus ook iets over te zeggen hebt.

En terecht.

Want tenslotte is het ook jouw achtertuin.


Provinciale Verkiezingen

Waterschapsverkiezingen