Duurzame energie
blauw_duurzame-energie(960x225)

Zuid-Holland stimuleert energiebesparing en het gebruik van schone energiebronnen zoals duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie. Want het beperken van energieverbruik biedt kansen om te innoveren en concurrerend te blijven en draagt bij aan het beschermen van het klimaat. De provincie heeft daarvoor samen met zo’n 200 partners zelfs een Energieagenda opgesteld, waarin de verschillende ambities beschreven staan. Ontdek waar zij mee bezig zijn en draag bij aan schone energie.

Ochtendsessie

Zuid-Holland zal er anders uit gaan zien. Onze economie is nu bijvoorbeeld voornamelijk gebaseerd op fossiele bronnen – niet houdbaar voor de toekomst. We moeten, willen en kunnen dit veranderen. Maar dan moeten alle sectoren maximaal inzetten op innovatie en samenwerking. Maya van der Steenhoven (Directeur Warmte Koude bureau Zuid-Holland) maakt duidelijk wat dit betekent.

Een voorbeeld van hoe het kan werken is de Smart Multi Commodity Grid. Hierin werken partijen samen aan een nieuwe infrastructuur voor energievoorziening. Waterstof of warmte kan immers niet via het bestaande elektriciteitsnet lopen! Om dit soort samenwerkingen te stimuleren heeft de provincie de Energy Innovation Board ZH opgericht. Wat zij doen? Ontdek het in een paneldiscussie met 3 van de leden: Han Weber (gedeputeerde energie, Provincie Zuid-Holland), Mart van Bracht (directeur Energie van TNO) en Stephan Brandligt (wethouder Energie gemeente Delft).

13.30 - 14.15 uur

Sessie C3: Dutch Windwheel

Maak kennis met de Dutch Windwheel! Dit duurzame icoon van de toekomst wordt zowel letterlijk als figuurlijk een drager voor innovatie. Het vangt onder meer regen op en wint energie uit zon en wind. Het bouwwerk – gemaakt van materialen uit de Rotterdamse regio – bestaat uit twee ringen waarvan het fundament in het water staat. Daardoor lijkt ‘de meest innovatieve windmolen ter wereld’ te zweven. Zo wordt de Dutch Windwheel een dynamische ‘accelerator’ innovaties, onder meer op het gebied van hernieuwbare energie en inclusief & circulair ontwikkelen.

13.30 - 14.50 uur

Sessie C1: Energie op de Noordzee

Energie-eilanden in de Noordzee of getijdencentrales. Kan de zee een bron van energie zijn? Daarover gaat deze inspiratiesessie. Ontdek welke initiatieven er zijn op dit gebied en maak kennis met de intiatiefnemers. En vooral: wissel met hen van gedachten. Welke innovatieaspecten zijn er bij de ontwikkeling van de Noordzee als energiebron? Hoe kunnen we initiatieven op een pragmatische manier verbinden? Maar ook: welke waarden rond zee en kust zijn belangrijk en waar moeten we dus rekening mee houden?

Bekijk de presentatie

Sessie C2: Smart energy: koploper laadinfrastructuur

De laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in Zuid-Holland krijgt de komende jaren een stevige impuls. Er komen vele duizenden openbare laadpalen bij. Zuid-Holland wordt daarmee één van de koplopers in Europa op het gebied van faciliteiten van EV laadinfrastructuur. Tijdens de workshop georganiseerd door Innovation Quarter willen we ingaan op de vraag welke economische kansen de laadinfrastructuur gaat bieden. Kan Zuid-Holland de koploperspositie die ontstaat door het aanleggen van de hardware ook gebruiken om koploper te worden bij de ontwikkeling van diensten en het verkrijgen en analyseren van data?

Bekijk de presentatie

14.15 - 14.50 uur

Sessie C4: The Green village

Innoveren is één. Maar hoe zorg je ervoor dat die innovaties zo snel mogelijk een weg vinden naar de praktijk? En een impactvolle bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij? Daaraan werken wetenschappers, bedrijfsleven, publiek en overheid in ‘The Green Village’, een proeftuin op de campus van de TU Delft. Verschillende innovatieprojecten worden daar integraal benaderd: vanuit de technologie (hoe laten we het werken?), de businessmodellen (hoe maken we het economisch aantrekkelijk?), de maatschappelijke omarming (wat willen we ermee?) en de wet- en regelgeving (hoe staan we dit toe?). Neem jij deel aan de verdere ontwikkeling van The Green Village?

Bekijk de presentatie

15.10 - 16.30 uur

Sessie C5: Energielandschap van de toekomst

Mooi, de klimaatafspraken van Parijs, maar welke consequenties hebben ze voor ons landschap? Is Nederland groot genoeg om het land van 100 procent duurzame energie te voorzien? In deze bijeenkomst staat het energielandschap van de toekomst centraal – van mogelijke innovatieve oplossingen tot de financiering ervan. En wat kunnen we bijvoorbeeld leren van gemeente Leiden? Die heeft namelijk onderzocht wat de ruimtelijke impact zou zijn van een energieneutrale regio in 2050. Dat heeft wat losgemaakt! Hoe zet die regio nu verdere stappen richting energieneutraliteit?

Sessie C6: Energiehub Bleizo

In het gebied Bleizo is ruimte om concrete vormen van opwekking (zonnepanelen, biomassa), opslag en transformatie (warmte, H2) van energie mogelijk te maken. Doel van deze workshop is om zoveel mogelijk informatie en ideeën te verzamelen. Alliander, TU Delft, TNO, Sweco en LTO Glaskracht zullen eerst hun ideeën pitchen. Vervolgens dagen wij jou uit om mee te denken hoe we Bleizo energieneutraal kunnen maken. Daarna zal een agenda gemaakt worden voor het vervolg.

Bekijk de presentatie Energiehub Bleizo

Bekijk de presentatie Toekomst energie glastuinbouw

Bekijk de presentatie ESCO Sweco

Bekijk de presentatie van Guy Konings

Bekijk de presentatie van Zown, your own energy zone

Terug naar het volledige programma


Volg #fvdt16 op Twitter