Duurzame mobiliteit
paars_duurzame-mobiliteit(960x225)

Betere bereikbaarheid, met meer kwaliteit voor de reiziger. En dan ook nog terwijl we zuinig omgaan met energie en grondstoffen. Dát is de uitdaging voor Zuid-Holland wat betreft mobiliteit. Denk aan slimme vervoersoplossingen, schoon busvervoer, een weg die energie bespaart en opwekt of aan automatisch vervoer. Om Zuid-Holland de best bereikbare provincie van Nederland te maken is innovatie hard nodig. De provincie werkt daaraan, samen met bedrijven, kennisinstellingen en mede-overheden.

Ochtendsessie

Hoe ziet mobiliteit in Nederland er over pakweg 20 jaar uit? Rai Vereniging onderzocht het en signaleert 9 trends die invloed zullen hebben op het voertuiggebruik in 2030: van flexibelere mobiliteitskeuzes en senioren die langer mobiel blijven tot alternatieve brandstoffen en mobiliteit die steeds slimmer wordt. In de praktijk betekenen de ontwikkelingen dat er een verchuiving zal plaatsvinden naar het delen van vervoersmiddelen, flexibel gebruik en leenconcepten. En dat er andere verdienmodellen, andersoortige voertuigen en mobiliteitsconcepten komen. Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, neemt ons tijdens de sessie Duurzame mobiliteit mee in deze ontwikkelingen.

Bekijk de presentatie

13.30 - 14.50 uur

Sessie D1: CLINSH: van netwerken naar innoveren

Netwerken is meer dan praten. Het kan een versnelling zijn voor innovaties. Want daar waar ongebruikelijke combinaties van gesprekspartners ontstaan, worden bestaande structuren en grenzen doorbroken. Het gebeurt onder meer tijdens het binnenvaartproject CLINCH (CLean Inland Shipping). Daarbij zetten verschillende partijen – onder leiding van de provincie Zuid-Holland – zich in voor een schonere binnenvaart, een slimmere logistiek en een sterkere economie. Ontdek hoe het werkt en hoe je met jouw netwerk kunt werken aan een gezamenlijk belang.

Sessie D2: Automatisch Vervoer op de Last Mile

Zelfrijdende voertuigen ontwikkelen zich snel van unicum, experiment en proefopstelling naar reëel alternatief voor personenvervoer. De MRDH bijvoorbeeld, werkt met een brede alliantie aan het uitbreiden van de ParkShuttle in Cappelle a/d IJssel, aan de introductie van zelfrijdende voertuigen bij Rotterdam The Hague Airport en het oprichten van een gezamenlijke Fieldlab om ook andere kansrijke initiatieven te ondersteunen. Tijdens deze sessie maak je kennis met de laatste en komende technische ontwikkelingen en ontdek je hoe MRDH de regionale kenniseconomie een impuls geeft.

Bekijk presentatie 1 en presentatie 2

Sessie D3: Weg van de Energietransitie

Zou het niet mooi zijn als de provinciale wegen die door Zuid-Holland lopen bijdragen aan een betere leefomgeving? Als niet alleen onze auto’s schoon worden, maar onze wegen energie opwekken voor de verlichting ’s nachts? Als het asfalt zichzelf repareert en de biobrandstof in de berm groeit? De N211 en de N470 worden zulke wegen. Hoe? Kom naar deze sessie en ontdekt de weg van de toekomst! Bekijk de website over de weg van de energietransitie.

14.15 - 14.50 uur

Sessie D4: Zero emissie personenvervoer

Elektrisch rijden neemt een vlucht, maar dat is niet de enige mogelijkheid om uitstootvrij te rijden. Waterstof is een interessant alternatief. Autofabrikanten ontwikkelen waterstofauto’s en er komen steeds meer waterstoftankstations. Een potentiele nieuwe locatie is de Binckhorst in Den Haag. Tijdens deze sessie ontdek je de kansen en mogelijkheden voor ondernemers en gemeenten. Rijden op waterstof is dichterbij dan je denkt...

Bekijk de presentatie

Sessie D5: Innovation lab inland transport waterways

Innoveren doe je niet alleen. Maar wat als je mede-innoveerder tegelijkertijd je concurrent is? Hoe werk je samen en breng je innovatie tot stand? Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), dat werkt aan het verduurzamen van de binnenvaart, heeft ervaring met dit soort vraagstukken. Voor de binnenvaart richtten zij het Innovation Lab Inland Transport Waterways op. Maak tijdens deze sessie kennis met dit platform, waaraan een verscheidenheid aan partijen deelneemt.

Bekijk de presentatie

13.30 - 14.50 uur

Sessie D6: Toekomstbeeld OV

Het openbaar vervoer staat voor grote veranderingen. Dat vraagt een andere houding van zowel de overheid als de vervoerder. Bijvoorbeeld: hoe kan het OV-systeem van de toekomst goed aansluiten op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Zuid-Holland? Daarvoor zijn slimme oplossingen nodig. Denk jij daarover mee?

15.10 - 16.30 uur

Sessie D7: Future Mobility Movement

Denk mee met de Future Mobility Movement, een netwerk van partijen die mobiliteit van personen en goederen willen verbeteren. Het netwerk wil synergie tussen bestaande initiatieven creëren, maar start ook nieuwe coalities. Die buigen zich vervolgens over innovaties die zij vervolgens daadwerkelijk kunnen toepassen. Als het maar gaat over thema’s waarbij marktkansen liggen en waarbij ze waarde kunnen creeren. Bijvoorbeeld het thema Data Driven Innovation, waar het tijdens het festival over gaat. De ‘beweging’ is nieuw en heeft als doel om 1 januari 2017 een enthousiast en actief netwerk te hebben waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd. Neem jij het voortouw en denk je nu al mee?

Bekijk de presentatie

Sessie D8: Slimmer laden van elektrische auto’s

Een elektrische auto en dus een laadpaal in de tuin? Dat kan slimmer. Bijvoorbeeld met social charging. Daarbij kunnen elektrische rijders via een app en online platform contact met elkaar zoeken, afspraken maken en zo het beschikbare oplaadnetwerk efficiënter gebruiken. Gerwin Hop (Social Charging) legt uit hoe het werkt en wat de voordelen zijn. En wat dacht je van wireless charging – het laden via inductie in plaats van een kabel. De gemeente Rotterdam doet daarmee een pilot. Quirijn Oudshoorn (gemeente Rotterdam) en Fleur Elfrink (EVConsult) gaan in op de toekomstige toepassingen van wireless charging voor voertuigen in de stad.

Bekijk de presentatie

Sessie D9: OV-game – de toekomst van het keuzes maken

Beleidskeuzes maken papierwerk? Niet met een heus digitaal ‘keuzespel’ waaraan de provincie Zuid-Holland samen met inno-V en De Wortel van Drie werkt. Hiermee maak je op innovatieve wijze beleidskeuzes, en hebben de diverse stakeholders een grotere rol. De papieren variant is al met succes gespeeld, het digitale spel biedt straks nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld dankzij big data.Ontdek tijdens deze workshop hoe de ‘participatiegame’ werkt en denk mee over de toepassing ervan. De workshop wordt begeleid door: adviesbureau inno-V (Evelien Fleskens / Isabella Janssen) en ontwerpbureau De Wortel van Drie (Niels Meijssen).

Terug naar het volledige programma


Ochtendsessie: Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging

Hoe ziet mobiliteit in Nederland er over pakweg 20 jaar uit? Rai Vereniging onderzocht het en signaleert 9 trends die invloed zullen hebben op het voertuiggebruik in 2030: van flexibelere mobiliteitskeuzes en senioren die langer mobiel blijven tot alternatieve brandstoffen en mobiliteit die steeds slimmer wordt. In de praktijk betekenen de ontwikkelingen dat er een verchuiving zal plaatsvinden naar het delen van vervoersmiddelen, flexibel gebruik en leenconcepten. En dat er andere verdienmodellen, andersoortige voertuigen en mobiliteitsconcepten komen. Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, neemt ons tijdens de sessie Duurzame mobiliteit mee in deze ontwikkelingen.

Sessie D4: Zero emissie personenvervoer

Elektrisch rijden neemt een vlucht, maar dat is niet de enige mogelijkheid om uitstootvrij te rijden. Waterstof is een interessant alternatief. Autofabrikanten ontwikkelen waterstofauto’s en er komen steeds meer waterstoftankstations. Een potentiele nieuwe locatie is de Binckhorst in Den Haag. Tijdens deze sessie ontdek je de kansen en mogelijkheden voor ondernemers en gemeenten. Rijden op waterstof is dichterbij dan je denkt...

Volg #fvdt16 op Twitter