Groene groei
groen_groene-groei-(960x225)

De provincie Zuid-Holland wil werken aan een groeiende welvaart zonder dat het milieu daarvan hinder ondervindt. Of nog beter: economische groei koppelen aan milieuwinst. We noemen dat ‘groene groei’. Denk aan de transitie naar duurzame energie, een circulaire economie waarin producten hergebruikt worden of een biobased in plaats van fossiele economie. De provincie kan dat niet alleen: inwoners en ondernemers moeten het uiteindelijk gaan doen. En ze doen het al. Maar waar lopen zij tegenaan? En zijn er misschien nog andere ideeën?

Ochtendsessie

Groene groei gaat over de omslag naar een andere economie; over de transitie naar duurzame energie, het sluiten van kringlopen. Maar wat betekent dat voor Zuid-Holland? En waar lopen bedrijven tegenaan als het gaat om groene groei? En waarom is die omslag eigenlijk nodig? Arnold Tukker, hoogleraar industriële ecologie (Universiteit Leiden) neemt je mee in het waarom en de urgentie van groene groei. Derk Loorbach, hoogleraar transitiemanagement  (Erasmus Universiteit Rotterdam), reflecteert op mogelijke aanpakken richting groene groei.

Bekijk de presentatie Derk Loorbach en Arnold Tukker

13.30 - 14.15 uur

Sessie A1: Rondcirkelen boven Groene Cirkels

Een samenwerking tussen Heineken, Wageningen UR/Alterra en de provincie Zuid-Holland, werkt dat? Drie jaar geleden besloten ze dat te proberen en spraken ze een gezamenlijke ambitie uit. Onderdelen daarvan: een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangenamere leefomgeving en ontwikkelen van nieuwe kennis ten behoeve van de overgang naar een duurzame, klimaatneutrale maatschappij. Tijdens deze workshop ontdek je hoe ze die inmiddels samen proberen waar te maken: met het project Groene Cirkels. Werkt het en wat levert het op? Als je het over triple helix hebt…

14.15 - 14.50 uur

Sessie A2: Growing as a service

Slimme sensoren, big data, drones. Telen is steeds meer exacte wetenschap in plaats van een kwestie van ‘groene vingers’. En die ontwikkeling gaat door; de tuinbouw zal nóg meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden van ict en internet. Bijvoorbeeld voor telen op afstand, slimme logistiek, een betere afstemming op de markt en een duurzamere productie. Laat je tijdens deze sessie inspireren door de manier waarop Greenport Westland-Oostland omgaat met deze ontwikkeling. Ontdek bijvoorbeeld hoe de kennis van de Nederlandse tuinbouw kan bijdragen aan een goede productie in andere delen van de wereld.

Bekijk de presentatie

13.30 - 14.50 uur

Sessie A3: Water in de circulaire economie

Klimaatverandering zet wereldwijd de zoetwatervoorziening onder druk. De oplossing: hergebruik, kringloopsluiting en de ondergrond als buffer. In deze workshop gaan we op zoek naar verbanden tussen water, energie en hergebruik van stoffen. En zo verkennen we hoe het waterbeheer invulling kan geven aan de circulaire economie. Daarbij is vooral veel aandacht voor de praktijk, bijvoorbeeld het projectidee Coaster waarbij zoet water grootschalig kan worden opgeslagen in kustgebieden. Met inleidingen van KWR Watercycle Research Institute en Deltares.

Bekijk de presentatie van Esther van Baaren

Bekijk de presentatie van Marcel Paalman

Sessie A4: Pitches prijsvraag Circulair Zuid-Holland

Met de Challenge Circulair Zuid-Holland slaan de provincie Zuid-Holland, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability de handen ineen om zoveel mogelijk ideeën voor een groene toekomst en economische groei op te halen. Tijdens het Festival van de Toekomst worden de beste acht ideeën van studenten en young professionals gepresenteerd initiatief voor een jury. Hoe maken we de provincie toekomstbestendig?

15.10 - 16.30 uur

Sessie A5: Versnellen van innovatie en implementatie voor Groene groei

Meters maken met Groene groei? Dat vraag om innovatie en snelle invoering van technologie en nieuwe verdienmodellen. De provincie Zuid-Holland zoekt daarbij onder meer naar slimme manieren om te innoveren, duurzaam in te kopen en naar ruimte om te experimenteren. Denk aan dynamische regels en normen zodat prestatie-eisen in de tijd kunnen worden aangescherpt. Van slimme marktprikkels tot handhaving, help jij de provincie op weg naar Groene groei?

Sessie A6: De provincie als (netwerk)partner in Groene groei

Voor het realiseren van Groene groei is het nodig dat de kennis, creativiteit en energie van burgers en bedrijven wordt benut. De provincie kan daar niet omheen – de energieke samenleving is een realiteit die soms om een andere manier van beleid maken en opereren vraagt. Hoe ga je daar als provincie mee om? Regionale greendeals, nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers en inwoners? Help de provincie haar Toekomstagenda concreet te maken met concrete handelingsperspectieven!

Sessie A7: Circulair Economy

Een toekomst zonder circulariteit is letterlijk onbestaanbaar. Zonder hergebruik van materialen, water, energie en lucht kunnen volgende generaties niet doorleven met de huidige welvaart en welzijn. De blauwe economie biedt oplossingen en kansen. Maar wat is eigenlijk de blauwe economie precies? En hoe kan dit bijdragen aan de oplossingen? In deze workshop georganiseerd door BlueCity verzamelen we ideeën voor het opzetten van projecten die de circulaire economie bevorderen.

Sessie A8: Circulair ondernemen, een mini-workshop

Waarschijnlijk biedt circulair ondernemen ook nieuwe kansen voor jouw bedrijf. Maar hoe genereer je meer omzet met minder grondstoffen? Hoe ontwerp je circulaire producten, diensten en/of businessmodellen? Tijdens deze mini-workshop, dagen Pieter van Os en Jeroen Hinfelaar van CIRCO je uit om met dit soort vragen aan de slag te gaan en leren je anders te kijken. Je krijgt handvatten, en gaat direct aan de slag met je eigen bedrijf. CIRCO is onderdeel van het programma Nederland Circulair! en wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Inmiddels hebben 80 (maak)bedrijven aan de CIRCO-workshop tracks deelgenomen.

Terug naar het volledige programma


Volg #fvdt16 op Twitter