(On)begrensde technologie – maatschappelijke invloed van nieuwe technologie (MINT)Binnenstad-Conglomeraten

De kranten staan vol van de technologische vernieuwingen zoals 3D-printers, Internet der Dingen en robotisering. Deze ontwikkelingen bieden zwel kansen en zorgen. Wat betekent dit voor onze privacy? En wat betekent dit voor de banenmarkt?

In het onderzoek; ‘(On)begrensde Technologie’ wordt er op diverse manieren gekeken naar deze vraagstukken. In samenwerking met universiteiten, kunstenaars en overheid zijn er vier toekomstbeelden omschreven: de Eilandenwereld, de Conglomeratenwereld, de Grenze(n)loze wereld en de Bottom-up-wereld.


Grenze(n)loze wereld

Grenzenloze wereld

Open en mondiaal

De wereld verandert continu en snel en jij zal je moeten aanpassen; een trend die je nu al ziet.

Eilandenwereld

Eilandenwereld

Gesloten en lokaal

Mondiale handelsrelaties verdwijnen en de inwoners van Zuid-Holland richten zich op hun eigen gemeenschap. Dit betekent een radicale breuk met de handelspositie en ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland zoals het nu is.

Bottom-up wereld

bottom-up wereld

Open en lokaal

Jij neemt deel in lokale coöperaties voor energie, voedsel, zorg, mobiliteit, etc. Wereldwijd delen deze nieuwe collectieven kennis, data en technologie. We accepteren met elkaar minder welvaart en verruilen dit voor meer welzijn.

Conglomeratenwereld

Conglomeratenwereld

Gesloten en mondiaal

De Amazon-s, Google-s en Samsung-s van de wereld domineren investeringskeuzes, inrichting van de openbare ruimte en productieketens. Google bouwt een nieuwe wijk in Zoetermeer terwijl jij kiest voor het 5-in-1-pakket van Samsung voor jouw mobiliteit, informatie, boodschappen, woninginrichting en zorg.