Zoeken

MINT
Header-MINT

De kranten staan vol van de technologische vernieuwing zoals 3D-printers, Internet der Dingen en robotisering. Zowel kansen en zorgen, onder andere voor werkgelegenheid en privacy, worden breed uitgemeten. In 2016 heeft de provincie Zuid-Holland in het kader van de Toekomstagenda 2016 onderzoek gedaan naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologie (MINT) in Zuid-Holland. Centraal stond een scenariostudie, uitgevoerd in co-productie met DRIFT (Erasmus Universiteit). Deze scenariostudie heeft inzicht opgeleverd hoe verschillende technologische trends uitpakken in Zuid-Holland. Het onderzoek richtte zich daarbij op informatietechnologie en productietechnologie. En vooral op de sociale, economische en ruimtelijke invloed daarvan. Geen ‘glazen bol’-voorspellingen, maar vier zinnige toekomstverhalen én toekomstbeelden voor Zuid-Holland die ons aan het denken zetten: over de mate waarin we invloed hebben op ontwikkelingen en effecten, wie onze gesprekspartners zouden kunnen zijn, en hoe we de omslag kunnen en moeten maken naar vormen van adaptief beleid bij onzekere technologische toekomsten.

Op deze pagina vindt u resultaten van de voorverkenning, de trend- en scenariostudie, workshops en inspirerende bijeenkomsten die we rondom het MINT-project hebben gedaan. MINT vormt voor de provincie Zuid-Holland de start van een maatschappelijke debat: hoe willen we verder met technologische ontwikkelingen in dit deel van Nederland.