Mobiliteitstransitie en verstedelijkingRonald Haverman

Hoe houden we Zuid-Holland bereikbaar en fijn om in te leven? We willen dat onze provincie ook in de toekomst een uitstekend leefbaar, duurzaam en concurrerend gebied in de wereld zal zijn. Er komen echter grote veranderingen op ons af.

Zuid-Holland verstedelijkt steeds meer. Door de hoge bouwdichtheid en nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer zijn stedelingen vaak op zoek naar een andere invulling van mobiliteit. Tegelijkertijd staat de bereikbaarheid van het landelijk gebied onder druk, met name als mensen zich niet met de auto willen of kunnen verplaatsen.

Daarnaast zijn de toenemende files en parkeerproblemen, de opkomst van de elektrische fiets en elektrische auto en, op iets lagere termijn, de opkomst van de zelfrijdende auto en klimaatdoelstellingen belangrijke aanjagers voor een mobiliteitstransitie. Tot slot spelen wellicht ook de langetermijneffecten van corona een rol. Zo kiezen mensen nu vaker voor een individueel vervoermiddel als auto of  fiets en zijn zij meer vertrouwd met online werken waardoor reizen ook in de toekomst niet altijd nodig zal zijn.

Mobiliteit en de ruimtelijke inrichting van onze provincie zullen er dus flink anders uit gaan zien. In dit toekomstonderzoek worden te verwachten veranderingen in beeld gebracht en scenario’s geschetst, met mogelijke interventies door overheden.

Het moet een breed gedragen onderzoek worden met betrokkenheid van relevante doelgroepen en stakeholders uit Zuid-Holland. Een vorm van participatief onderzoek op een manier die optimale doorwerking mogelijk maakt.