Gezonde leefomgeving
skyline verkenning gezonde leefomgeving

De verkenning gezonde leefomgeving

De Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland brengt in beeld wat de provincie al doet en nog meer kan doen om de gezonde leefomgeving in de provincie te beschermen en te bevorderen. Met de verschillende regionale stakeholders zoals gemeenten, GGD’s, IVN, waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam is in beeld gebracht op welke manier de provincie kan bijdragen aan een regio waar het aantrekkelijk is om te verblijven, met een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en die beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf.

De verschillende opgaven en mogelijkheden om de gezonde leefomgeving te beschermen en te bevorderen zijn bijeengebracht in het Dashboard gezonde leefomgeving Zuid-Holland. Het dashboard helpt om keuzes te maken ten aanzien van de inzet van de provincie in de toekomst.

Gezondheidskaart Zuid-Holland

Gezondheidskaart Zuid-Holland

Gezondheidskaart Zuid-Holland brengt het relatieve verschil van de verschillende regio’s ten aanzien van de gezondheid in beeld. De regio’s met een lichtblauwe kleur scoren bovengemiddeld goed, de regio’s met een donkerblauwe kleur gemiddeld en de regio’s met een paarse kleur scoren lager dan gemiddeld.