Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdD 3271 Vervolgvragen massale bomenkap natuur- en recreatiegebied Vlietland

Datum besluit: 4 april 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD 3271 vastgesteld inzake Vervolgvragen massale bomenkap natuur- en recreatiegebied Vlietland. Via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem treft u de beantwoording aan.

3271 ANTWOORDEN Statenfractie PvdD Vervolgvragen massale bomenkap natuur- en recreatiegebied Vlietland

Type besluit: GS-vergadering