Participatie
De provincie wil inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zo veel als mogelijk betrekken bij plannen en projecten. Zodat oplossingen voor vraagstukken goed aansluiten bij de belangen van betrokkenen.

Omdat provinciale opgaven divers zijn, kan participatie variëren van informeren en formele inspraak tot gelijkwaardige samenwerking. De provincie wil daarom maatwerk per opgave. Met de vastgestelde benaderingswijze voor de eigen inzet wil het bestuur aansluiten bij actuele maatschappelijke en wettelijke situaties.


Provinciale opgaven

In het collegeprogramma staan opgaven en in de praktijk worden nieuwe  toegevoegd. Ze worden omgezet in programma’s en projecten met elk een participatiestrategie met een eigen dynamiek aan participatiemomenten en –vormen.

Participatievisie en -principes