Toegankelijkheidsverklaring
De provincie Zuid-Holland wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website www.zuid-holland.nl. Op deze manier voldoet onze website aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C, over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking (voorheen de Webrichtlijnen).

Certificaat van toegankelijkheid

De website www.zuid-holland.nl voldoet aan de richtlijnen van WCAG 2.0-AA. Het laatste onderzoek wordt afgerond in mei 2019, waarna wij een certificaat van toegankelijkheid op deze website plaatsen.

Digitale toegankelijkheid

Het doel van de richtlijnen voor toegankelijkheid is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen. Dus ook bezoekers met beperkingen of voorkeuren.

Dat betekent het volgende:

  • We werken aan begrijpelijke informatie.
  • Video’s voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, door middel van ondertiteling. Hierdoor kunnen mensen met een visuele of taalbeperking de beelden ook bekijken. Vanaf september 2020 worden onze video's voorzien van audiodescriptie, waardoor deze volledig toegankelijk zullen zijn.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan:

  • begrijpelijke taal.
  • vindbaarheid van informatie.
  • toegankelijke webformulieren.
  • interactieve kaarten die zijn te gebruiken op zowel pc, tablet als smartphone. Deze zijn maar deels toegankelijk voor screenreaders.
  • het terugdringen van PDF’s en het bieden van toegankelijke alternatieven. We streven ernaar om vanaf 1 augustus 2020 alleen nog toegankelijke PDF’s aan te bieden.
  • systemen waar de provincie Zuid-Holland naar verwijst. Deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • controle op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij.

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. De provincie Zuid-Holland kan niet garanderen dat alle PDF’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Nieuwe PDF’s worden vanaf 1 augustus 2020 zoveel mogelijk toegankelijk aangeboden.

We passen de oude PDF’s in eerste instantie niet aan. Wel maken we PDF’s op verzoek toegankelijk. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Excelbestanden

Ook aan Excelbestanden stellen de toegankelijkheidsrichtlijnen hoge eisen. De Excelbestanden op de website van de provincie Zuid-Holland zijn niet toegankelijk. We brengen de mogelijkheden in kaart om het aantal Excelbestanden zoveel mogelijk te beperken. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Laat het ons weten via het contactformulier.

Oude content

Oude versies van pagina’s, documenten en teksten van de website blijven vanuit een archieffunctie beschikbaar, via zuid-holland.archiefweb.eu. Als u informatie uit het archief wilt gebruiken die voor u niet toegankelijk is, kunt u via het contactformulier met ons opnemen.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via het contactformulier. Wilt u dan de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.