OmgevingsbeleidDe provincie bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet die 1 juli 2022 ingaat. Het Omgevingsbeleid bestaat uit al het beleid voor de fysieke leefomgeving in Zuid-Holland. In tegenstelling tot het eerdere sectorale beleid, houdt Omgevingsbeleid rekening met de samenhang van verschillende sectoren zoals mobiliteit, wonen en natuur.

Blijf op de hoogte van het Omgevingsbeleid

Heeft u plannen die de fysieke ruimte veranderen? Denk bijvoorbeeld aan de vestiging van een bedrijf met milieugevolgen of nieuwbouwplannen voor woningen. Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het provinciaal Omgevingsbeleid en eventuele beleidswijzigingen in de gaten te houden. Het Omgevingsbeleid bestaat uit een Omgevingsvisie, -programma en Verordening. In de raadpleegomgeving (in ontwikkeling) ziet u al veel gegevens per locatie.

Wilt u invloed op het Omgevingsbeleid?

Het Omgevingsbeleid wordt stapsgewijs op onderdelen aangepast op basis van het Coalitieakkoord en maatschappelijke ontwikkelingen. In de Lange Termijn Agenda ziet u welk beleid wordt aangepast. De invulling van participatie verschilt per onderwerp. U kunt een formele zienswijze indienen op terinzageleggingen.

De actuele wijziging van onderwerpen en de fase waarin bevinden ziet u in de voortgang wijzigingen Omgevingsbeleid.

Contact

Heeft u specifieke vragen over het Omgevingsbeleid in Zuid-Holland? Neem contact op  met omgevingsbeleid@pzh.nl.

Meer informatie

Provinciale bekendmakingen

Bekijk actuele bekendmakingen of abonneer u via www.overheid.nl op de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Voor besluiten of andere gepubliceerde berichten in uw woonomgeving.

Actuele wijzigingen Omgevingsbeleid

Tot 8 september ligt de Ontwerp Herziening 2021 ter inzage.

Leefomgevingstoets MER

Lees hoe het provinciaal beleid invloed heeft op de omgevingskwaliteit in  Zuid-Holland. Bekijk de Leefomgevingstoets MER.

Overheden bereiden zich voor op de Omgevingswet

Leertrajecten Omgevingswet

Bekijk de leertrajecten Omgevingswet.

Inspiratie voor Omgevingswet

Bekijk Aan de slag met de Omgevingswet.

Digitaal stelsel Omgevingswet

Bekijk de informatie van DSO.

Provinciaal plan Zuid-Holland uitvoering Omgevingswet

Vraag een actieplan aan via: omgevingswet@pzh.nl.


Terinzagelegging Ontwerp Herziening 2021

Gedeputeerde staten hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld. Het gaat om een partiële wijziging van:

  • de Omgevingsvisie Zuid-Holland,
  • de Omgevingsverordening Zuid-Holland en
  • het Omgevingsprogramma Zuid-Holland.